Mart 01, 2021

 

postanska 30.10

Nagradna igra ”Uzmi račun i pobedi 2020“ (VIDEO)

By Novembar 04, 2020 0

Vlada Republike Srbije pokrenula je novi ciklus nagradne igre ”Uzmi račun i pobedi 2020“, u okviru borbe protiv sive ekonomije.

 Građani će, sakupljajući fiskalne račune, moći da postanu vlasnici vrednih nagrada. Otkrivamo vam najčešća pitanja i odgovore koji se tiču ove igre. 

USLOVI I PRAVILA

Koji su uslovi za učešće?

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. septembra 2020. godine. Na računu ili slipu može biti jedan ili više artikala, čija ukupna vrednost treba da bude 100 ili više dinara. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani potrebno je napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upiše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno.

Kada počinje i koliko traje?

U zavisnosti od epidemiološke situacije u zemlji, očekuje se da prvo izvlačenje bude krajem novembra 2020. Vlada Srbije usvojila je kriterijume nagradne igre kojima je omogućeno slanje koverata sa fiskalnim računima ili slipovima već od 15. oktobra 2020, kako bi građani imali više vremena da sakupe veći broj računa i povećaju svoje šanse za dobitak.

Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju maloletna lica?

Ne. Prema Zakonu o igrama na sreću, u nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletne osobe. Ukoliko roditelji ili bake i deke pošalju kovertu na ime svoje maloletne dece ili unučića, te koverte će se smatrati nevažećim.

Da li nagradnoj igri mogu da učestvuju stranci sa privremenim ili stalnim boravkom u Srbiji?

U nagradnoj igri mogu učestvovati punoletni građani Srbije ili strani državljani pod uslovom da imaju prijavu prebivališta ili boravišta na teritoriji Republike Srbije.

Da li mogu učestvovati stanovnici Kosova?

Da. Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2