Januar 21, 2020

 

postanska dec

Počinje revitalizacija poljskih puteva

By Oktobar 26, 2017 0

Posao revitalizacije poljskih puteva poveren je firmi Emporio tim i Nesam inžinjeringu iz Smederevske Palanke.

Za uređenje oko 19.000 metara poljskih puteva biće izdvojeno 16,6 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost. Podsećamo, revitalizacija se odnosi na nasipanje kamenim materijalima onih potesa koji su zbog dugogodišnje upotrebe u velikoj meri degradirani za normalno odvijanje saobraćaja.
Nabavkom su predviđeni pripremni radovi, krčenje i sečenje šiblja i niskog rastinja, zemljani radovi (mašinsko ravnanje, raščićavanje i planiranje puta, oporavak i stabilizaciju kolovozne konstrukcije), kao i radovi na održavanju sistema za odvodnjavanje. Deonice su u proseku duge oko pola kilometra, osim kada je reč o planiranim radovima u selima Saraorci, Lipe, Lunjevac i Osipaonica. U Badljevici će biti saniran put na potesu Senje brdo do Konjske i Lipar slatina.

U Binovcu, Selište – Velika bara, Vodnju, Bobina jaruga, u Vranovu Moravski put (glavni put), a u Vrbovcu Dermanovac. U Dobrom Dolu, izvođači će revitalizovati potes Karina bara, u Drugovcu Vodice i Brest, u Kolarima Ključevi, zatim Revnica u Kuliču, poljski put na potesu Sadove u Landolu, kao i Lug koji spaja Lugavčinu sa Saraorcima. U Lipama će se raditi na Štirniku, u Lunjevcu na atarskom putu prema groblju, a u Maloj Krsni, ovom nabavkom je predviđeno uređenje Ševarike.

Meštani Malog Orašja mogu da očekuju nasipanje potesa Carevac, Mihajlovčani bolje uslove na putu ka Lunjevcu, što je u planu i kada je reč o Češljizu, putu iz Osipaonice ka Skobalju. U Petrijevu će biti saniran potes Bare, u Radincu Dugo polje, u Ralji Šeškovac, Saraorcima Gojkovac, Seonama Drinje i Lenije, u Suvodolu Bizinac, Skobalju moravsku put do Dame, Udovicama potes Bare i Morava u Šalincu.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od trenutka kada izvođače u posao uvede nadzorni organ.

Izvor: nasenovine.net

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2