Septembar 20, 2020

 

postanska 20.06.2020

JKP VODOVOD: Prioritet uredno vodosnabdevanje i komunikacija sa korisnicima

By Novembar 02, 2017 0

Smederevo je jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem tokom letnje sezone nije bilo restrikcija vode, ali ni problema sa pritiskom u najvećem delu grada. U prethodnom periodu na gradski sistem vodosnabdevanja priključena su još tri sela, a u JKP „Vodovod“ navode da su u toku radovi na izgradnji transportnog cevovoda, čime će se steći uslovi da voda iz gradskog sistema stigne i do meštana Ralje. Direktor ovog preuzeća Srđan Stojković kao prioritet ističe i komunikaciju sa korisnicima i navodi da je sugerisao zaposlenima da je ona važna, jer je to način da se definišu i reše problemi u vodosnabdevanju i naplati usluge dopremanja vode do svakog korisnika u našem gradu.

-Izmirenje duga za utrošenu vodu, od 6 do 36 rata, u zavisnosti od visine iznosa potraživanja, jedan je vid saradnje sa našim potrošačima, kako bismo im omogućili lakšu otplatu dugovanja za utrošenu vodu. Ukoliko korisnik ne izmiri račun za utrošenu vodu prvo mu se šalje opomena za izmirenje duga, pa nakon tačno definsianog perioda opomena pred utuženje. Zatim se ponudi otplata duga na rate. Ako korisnik i posle toga ne izmiri dugovanja, tek onda potraživanja ostvarujemo preko sudskih izvršitelja, koji u kratkom roku naplate dug uz dodatne troškove, koji nekada mogu biti i veći od samog duga za vodu. Iz ovih razloga još jednom pozivamo sve korisnike da svoj dug za vodu plate u ratama. Cilj smederevskog“Vodovoda“ je da zdrava pijaća voda stigne do dvakog žitelja i gradskog i seoskog područja.

Osim urednog vodosnabdevanja, za građane je još važnija činjenica da je voda iz gradskog sistema potpuno ispravna za piće. Uz preduzete mere, tvrdi direktor Stojković, tako će biti i u narednom periodu. Navodi da se preduzimaju mere zaštite izvorišta, da je u Šalincu i Kuliču izgrađena kanalizaciona mreža, a da su u toku radovi na prvoj fazi izgradnji kanalizacione mreže u Lipama.

-Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ preuzelo je na upravljanje i održavanje sisteme u Badljevici, Binovcu, Drugovcu, Lunjevcu, Malom Orašju, Mihajlovcu, Suvodolu, Vrbovac i selu Seone. Takođe, u pet sela, ugrađen je po jedan uređaj „hlorogen“ za hlorisanje vode, tako da je obezbeđena mikrobiloška ispravnost vode, dok u ostalim selima za sada nije bilo potrebe da se ugrade ovi uređaji. Kvalitet vode ispituje se u ovlašćenoj instituciji, Zavodu za javno zdravlje Požarveca, i u internoj laboratoriji našeg preduzeća. Ukoliko neki od parametara u vodi pređe granične vrednosti, korisnici se obaveštavaju da voda nije za piće, već samo za sanitarne potrebe – objašnjava Stojković.

Iza ovog javnog preduzeća je, može se reći, uspešna letnja sezona, s obzirom na to da je Smederevo jedan od retkih gradova u kojem tokom leta nije bilo restrikcija, ali ni problema sa pritiskom.

-Svi korisnici koji su priključeni na gradski sistem imali su dovoljne količine vode, sa dovoljnim pritiskom u mreži, i što je najvažnije, voda je bila ispravna za piće. U ovoj grupi našla su se i sela Radinac, Lipe i Vranovo, koja su u maju ove godine povezana na gradski sistem vodosnabdevanja, pa su posle dužeg vremena i ona imali uredno vodosnabdevanje. To je bio i slučaj sa Raljom, koja je ostala na železarinom sistemu vodosnabdevanja i koja je dobila veći količinu vode nego što je to ranije bio slučaj. . Što se tiče autonomsnih sistema vodosnabdevanja u deset sela, u većem delu godine imali su uredno vodosnabdevanje. Pojedina su imala problem samo u ekstremno najtoplijim danima zbog neracionalnog trošenja vide. Kapaciteti autonomnih sistema su ograničeni, takve ih je naše javno preduzeće prihvatilo na održavanje, i dovoljni su za racionalno korišćenje vode za sanitarne potrebe, ali ne i za zalivanje, navodnjavanje, pranje i polivanje spoljnih površina i drugu nenemensku potrošenja. Takođe, sve javne česme u gradu su radile, a izgrađena je i nova česma na lokaciji „Dunavski kej“, jer se za tim javila potreba zbog velike frekvencije građana i dečijeg igrališta. Sa druge strane, voda za piće iz cisterne bila je dostupna i građanima na lokacijama kod Zelene pijace, platoa Centra za kulturu i na rubnim delovima prve visniske zone vodosnabdevanja – objašnjava Stojković.

Kaže da je bilo prijava i za neracionalnu potrošnju vode, koje su rešavane uz asistenciju komunalne inspekcije i policije, uglavnom, upozoravanjem građana da to ne čine, jer je zabranjeno. Ističe da u takvim slučajevima najviše trpe sugrađani koji su u krajnjim delovima vodovodnog sistema, jer zbog toga imaju smanjen pritisak, a dešava se da u časovima maksimalne potrošnje dođe i do kratkotrajnog nestanka vode.

Osim dobre komunkicaije sa korisnicima i svakodnevnog angažovanja da sistem vodsnabdevanja besprekorno funkcioniše, JKP „Vodovod“ izvodi i radove na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće mreže. Na taj način omogućava se da pijaća voda iz gradskog sistema stigne i do poslednjeg korisnika na teritoriji grada.

-Najveći broj žitelja grada priključen je na vodovodnu mrežu, oko 90.000, a od preostalih sugrađana koji nisu priključeni, najveći broj njih je iz moravskih sela Mala Krsna, Skobalj, Osipaonica, Lugavčina i Saraorci. Oni nemaju organizovan oblik vodosnabdevanja, već koriste vodu iz individualnih bunara. Za trajno rešavanje problema vodosnabdevanja navdedenih sela stvoreni su preduslovi izgradnjom novog pogona za porizvodnju vode od 200 litara u sekundi, četiri nova bunara kapaciteta 200 litara u sekundi i transportnog cevovoda od Šalinca do Radinca, u dužini od 9,4 kilometra. U toku je izrada projekta za kompletan moravski sitema vodosnbadevanja i predata je dokumentacija za izdavanje lokacijskih uslova. Kako je najavljeno iz Gradske uprave, za projekat vodosnabdevanja moravskih sela obezbeđena su sredstva kojima bi se u narednom periodu izgradili trensportni cevovodi, objekti vodnodnsbdevanja i vodovodna sekundarna mreža u selima. Time će biti omogućeno vodosnabdevanje svih žitelja moravskih sela – kaže direktor Srđan Stojković.

Ovo preduzeće radi i na produženju i rekonstrukciji vodovodne mreže u rubnim delovima grada, gde su u najvećoj meri vikend naselja.

-Trenutno završavamo radove na izgradnji vodovodne mreže i priključenja korisnika u naselju Orešac. Do kraja godine započećemo i radove na izgradnji mreže i poboljšanju vodosnabdevanja korsnika u Pivskoj ulici, u višim delovima ulica Petrisjvske, Starca Vujadina, i Balkanskoj privezivanjem na treću visinksu zonu. Takođe, biće rekonstruisana i postojeća vodovodna mreža u ulici Mite Cenića – navodi direktor „Vodovoda“.

U toku su i veoma važni radovi na izgradnji transportnog cevovoda od Vranova do Ralje, čime će se steći uslovi za povezivanje postojećeg vodovodnog sistema Ralje na gradski sistem vodosnabdevanja, tako da će i do ovih meštana stići voda iz „Vodovoda“. Radovi i prevezivanje biće završeni do kraja godine, najavio je direktor JKP „Vodovod“.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2