Januar 24, 2021

 

postanska 30.10

Odlaganje plaćanja poreskog duga je moguće

By Novembar 24, 2017 0

Ako imate veliku poresku obavezu, često i iznenadnu, jer prvobitno niste znali za neku od poreskih obaveza za Vas bi mogla biti od značaja mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga. 

Ova mogućnost predviđena je članom 73 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. 
Na osnovu ovlašćenja iz člana 73, stav 2 ZPPPA, Vlada je donela Uredbu o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba). 
Treba napomenuti da lica nisu u obavezi da ispuni uslove propisane pomenutom Uredbom, niti da daju sredstva obezbeđenja naplate ako dugovni porez po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi:
za pravno lice i preduzetnika - do 1.500.000 dinara;za fizicko lice - do 200.000 dinara.
Shodno članu 76 ZPPA ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. 
Međutim, ako poreski obveznik redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujuci i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. 
Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug. 
Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći racuna o efikasnosti naplate, naplatiti:
iz sredstava obezbeđenja – ako ona postoje.u postupku prinudne naplate poreskog duga – ako ne postoji obezbeđenje.
Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, shodnom primenom ZPPPA i Uredbe jedinica lokalne samouprave može izvršiti odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja koje ona na osnovu zakona naplaćuje a na koje se primenjuje ZPPPA.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2