Juni 19, 2019

 

open view 810x100

Zvonko Svinja namerno uništava Minića?

Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam i građevinu, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove, Odsek za urbanizam, građevinu i komunalno-stambene poslove u Velikoj Plani donelo je Rešenje kojim se odbacuje zahtev Nikole Minića i Zvonka Stojkovića, u narodu poznatijeg pod nadimkom Svinja, za izmenu građevinske dozvole za izgradnju klanice sa depoom za stoku u ulici Oraškoj bb.

- Uvidom u podneti zahtev i dokumentaciju priloženu uz isti ovaj organ je utvrdio da nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje propisani članom 27. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, tačnije da zahtev nije u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima i Planom generalne regulacije naselja Velika Plana, odnosno da nije moguće izdati izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli bez prethodno izrađenog i potvrđenog urbanističkog projekta, navelo je ovo Odeljenje.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću, u roku od tri dana od dana prijema. Ali, znajući Zvonka Svinju, za njega je opštinska administrativna taksa u iznosu od 190 dinara nepremostiva prepreka.

Građevinska inspekcija u Velikoj Plani ranije je zapretila prinudnim izvršenjem Miniću i Zvonku Svinji i naložila im da obustave radove na izgradnji klanice i depoa za stoku. Inspekcija je konstatovala da su Minić i Zvonko izgadili više kvadrata od dozvoljenog, kao i da nisu postupili prema svojoj izjavi datoj na zapisnik građevinske inspekcije od 18. januara.

Nejasno je zašto Zvonko Svinja u bezizlaznu situaciju dovodi svog partnera Nikolu Minića, koji će pretrpeti ozbiljne gubitke zbog načina na koji Zvonko Svinja i u Smederevskoj Palanci ne poštuje zakone i o Minićevom trošku izigrava veleposednika.

Da podsetimo, građevinska inspekcija u Smederevskoj Palanci, krajem januara, naredila je investitoru "Palanka Promet" doo da u roku od 30 dana pribavi izmenjeno rešenje o građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju objekta za konfekcioniranje i prodaju proizvoda životninjskog porekla, u Njegoševoj bb.

Razlog za ovakvo rešenje je odstupanje izvedenog objekta od odobrene projekte dokumentacije i rešenja o građevinskoj dozvoli, u pogledu gabarita, što je u suprotnosti sa članom 3. prvobitnog ugovora o zakupu sa JP "Mikulja".

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2