Maj 31, 2020

Banka Poštanska štedionica otvara Regionalni centar u Požarevcu

Banka Poštanska štedionica otvoriće u četvrtak, 25. aprila, Regionalni centar Požarevac, u ulici Čede Vasovića 36. Otvaranje je zakazano za 12 časova.

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas se sa ponosom može istaći da je Banka Poštanska štedionica AD Beograd, u isto vreme izrasla u modernu poslovnu Banku, univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda.

Na polju intregracije principa društvene odgovornosti u svakodnevne poslovne aktivnosti, Banka je stavila akcenat na kreiranje društveno odgovornih proizvoda i usluga, kao i na odgovoran odnos prema klijentima.
Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova, rezultirala je učvršćivanjem Banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom, zahvaljujući pre svega mudrom rukovođenju i poslovnoj strategiji zasnovanoj na orijentaciji ka klijentu uz striktnu kontrolu rizika, na brzom razvoju novih proizvoda, kao i na efikasnom i komfornom vidu saradnje sa klijentima i partnerima, budući da je zaposlenima u Banci Poštanska štedionica AD Beograd osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta, jer je samo "zadovoljan klijent i dobar klijent". 

Težeći postizanju vrhunskih rezultata u svim segmentima poslovanja, Banka kontinuirano i uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na jačanje finansijskog potencijala, uspešno obavljanje poslova platnog prometa i unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima. Takođe, aktivno se radi i na inoviranju i dizajniranju ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije u zemlji pružaju nam osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje novih kanala distribucije i komunikacije.

Savremeni elektronski platni promet i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti, samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica AD Beograd.

Na međunarodnom planu, realizovali su brojne kontakte i saradnju sa inostranim bankama i drugim stranim asocijacijama.

Last modified on Četvrtak, 25 April 2019 09:14

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2