Mart 01, 2021

 

postanska 30.10

PRIVREDNI SUD POŽAREVAC: Zvonko se neosnovano bogatio na palanačkoj deci?

Privredni sud u Požarevcu prvostepeno je presudio da se "Palanka Promet" doo iz Smederevske Palanke, Zvonka Stojkovića u narodu poznatijeg pod nadimkom "Svinja", neosnovano bogatilo, na račun dečjeg vrtića "Čika Jova Zmaj" i Opštine Smederevska Palanka.

Prema presudi Privrednog suda u Požarevcu, obavezuje se "Palanka Promet" doo da Opštini Smederevska Palanka isplati iznos od 469.504,07 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 367.200, 40 dinara počev od 28.12.2017. godine i na iznos od 102.303,67 dinara počev od 04.01.2018. godine pa do konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka u visini od 70.000 dinara.

Prema dokumentaciji kojom raspolaže Opštinski pravobranilac i koju je, posle nalaza veštaka, Privredni sud u Požarevcu uvažio, Stojković je Predškolskoj ustanovi "Čika Jova Zmaj" iz Smederevske Palanke, koju je snabdevao namirnicama i drugom robom za potrebe kuhinje, kao i opštini Smederevska Palanka, dva puta naplatio svoja potraživanja.

Ova presuda, iako prvostepena, dokaz je Zvonkovog modela nezakonitog bogaćenja na račun ustanova, institucija i opštinskog budžeta. Zvonko Svinja je u vreme bivše vlasti opteretio predškolsku ustanovu, po istom metodu kao i regionalnu Opštu bolnicu "Stefan Visoki", a posle je godinama naplaćivao kamate. 

U ovoj pravnoj stvari ne govori se o kvalitetu namirnica koje je Stojkovićeva firma dostavljala vrtiću u Smederevskoj Palanci, ali podsećamo da je Predškoskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu, u kojoj se dnevno priprema 6.500 obroka za decu i narodnu kuhinju, dostavljao lepljivo meso neprijatnog mirisa i crvljiva jaja, u neadekvatnoj ambalaži, a sve su pratile lažne deklaracije i ozbiljne pretnje.

Sada je svima jasno kako je Zvonko Svinja, od običnog bolničkog magacionera i čoveka čiji je jedini kapital bila zemlja u saksijama roditeljskog doma, postao milioner i vlasnik na desetine lokala i privrednih objekata, Zvonko koji sam sebe naziva katastarskim vlasnikom Smederevske Palanke.

Nastaviće se...

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2