Maj 31, 2020

Komisija Ministarstva zabeležila stravu i užas u objektu "Palanka Prometa"!

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavila je Opštinskom pravobranilaštvu u Smederevskoj Palanci fotokopiju Rešenja kojim je utvrđeno da preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo "Palanka Promet" doo ne ispunjava propisane veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla za delatnost proizvodnje, skladištenja i prometa.

Objekat "Palanka Promet" doo u Vojvode Stepe u Smederevskoj Palanci ovim Rešenjem, koje je konačno u upravnom postupku, obrisan je iz Registra odobrenih objekata, ukinut im je veterinarski broj 01749, a protiv odgovornog lica Zvonka Stojkovića podneta je prijava. Komisija Uprave za veterinu utvrdila je više neusaglašenosti sa odredbama Pravilnika o uslovima higijene hrane. Rezultati su za zgražavanje i svaku osudu.

1. U objektu nisu dostupni zapisi o poreklu sirovina - NEMA OTPREMNICA I DEKLERACIJA

2. Kontrola sirovina na prijemu se obavlja delimično (merenje temperature i ostalih parametara) 

3. Nije urađen dijagram toka po grupama proizvoda

4. Nije urađena analiza rizika, nisu utvrđene kritične kontrolne tačke, kao ni korektivne mere u slučaju odstupanja od dozvoljenih limita za iste

5. Ne vode se zapisi o temperaturama prilikom prerade mesa

6. Nije sprovedeno propisano uzorkovanje mesa i poluproizvoda od mesa radi praćenja mikrobioloških kriterijuma za hranu

7. Nedovoljan broj garderobnih ormana, neuredna garderoba, bez obezbeđene ventilacije

8. Na plafonima u proizvodnim prostorijama pojava kondenzacije

9. Površina opreme koja dolazi u kontakt sa hranom oštećena (unutrašnjost kutera sa mnogobrojnim pukotinama)

10. PVC lodne za rasečeno meso peru se ručno, bez dokaza o temperaturi vode kojom se peru, niti dokaza o uzimanju briseva sa istih, radi sprečavanja kontaminacije mesa

11. Za otklanjanje otpada postavljen metlni, zarđali kontejner u krugu objekta

12. Pregledom dokumentacije utvrđeno da nisu donete proizvođačke specifikacije za proizvode koje stavljaju u promet

Da podsetimo, firma Zvonka Stojkovića, u narodu poznatijeg pod nadimkom "Svinja", predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu dostavljao je crvljiva jaja, lepljivo juneće, svinjsko i pileće meso neprijatnog mirisa, nekarakteristične boje, neodgovarajuće temperature, nezadovoljavajućeg kvaliteta, meso koje je prepuno vezivnog tkiva sa dosta masnoće.

Te namirnice, koje definitivno nisu za ljudsku upotrebu i koje se nikako ne bi smele naći u dečjim obrocima, dostavljane su u neadekvatnoj ambalaži sa nepotpunom dokumentacijom i lažnim deklaracijama, za koje su proizvođači tvrdili da nisu njihove. 

U kuhinji valjevskog vrtića dnevno se priprema 6.500 obroka nemenjenih preškolskoj, deci u dnevnom boravku, udruženjima koja se bave decom i narodnoj kuhinji. Savesni radnici ove ustanove sve su redovno beležili, prijavljivali mesnim nadležnim organima i vraćali robu. Odbijali su da truju decu, zbog čega su od Zvonka Stojkovića dobijali ozbiljne pretnje, koje su takođe prijavljene. 

Pitanje je čije, ili bolje rečeno kakvo meso Stojković prodaje predškolskim i zdravstvenim ustanovama širom Srbije, jer sve navedeno prati zabrinjavajuća informacija da se u okolini Smederevske Palanke nalaze nelegalne klanice, koje otkupljuju leševe stoke i u kojima se prerađuje i meso zatrovano antibioticima, hemijskim sredstvima i hormonima, otrov koji se preko legalnih subjekata plasira za ljudsku upotrebu.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2