Januar 25, 2021

 

postanska 30.10

"Palanka Promet" konstantno dužna za porez, a pobeđuje na javnim nabavkama?

Lokalna poreska administracija Smederevske Palanke bila je prinuđena da firmi "Palanka Promet" doo, vlasnika Zvonka Stojkovića, od februara do danas, prinudno naplati više od 2.000.000 dinara duga na ime poreza za imovinu, posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru.

Postavlja se pitanje, kako je Zvonko Stojković učestvovao na javnim nabavkama širom Srbije, kada je njegova firma "Palanka Promet" doo konstantno dužna za porez, druge naknade i takse. Trenutno, prema nezvaničnim informacijama, ima još oko 250.000 dinara tekućih dugovanja, za koje je i opomenut.

Firma Stojkovića, u narodu poznatijeg pod nadimkom "Svinja", nalazi se u Registru ponuđača Agencije za privredne registre, koji je stupio na snagu 2014. godine. S obzirom da je upisano u Registar, kada učestvuje na javnim nabavkama, smatra se da "Palanka Promet" doo nije dužna za porez. 

Međutim, "Palanka Promet" doo od 2013. godine nije od LPA tražilo uverenje da je redovno izmirivalo svoje poreske i druge obaveze, što je uslov za sve javne nabavke na koje se odazivalo. Prema nezvaničnim informacijama, firma Zvonka Stojkovića konstantno je dugovala za porez i nikada nije bila "na nuli".

Naši izvori kažu da je ulazio i u reprograme, koje nije poštovao.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2