Avgust 10, 2020

 

postanska 20.06.2020

KADROVI JASNE AVRAMOVIĆ KATASTROFALNO VODILI ŠKOLU

Školski odbor Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu trebalo bi da u narednom periodu ispita odgovornost direktorke Violete Đorđević zbog propusta u radu, saznaju „Smederevske novine“. Vanrednim inspekcijskim nadzorom izvršenim sredinom avgusta, utvrđen je niz nezakonitosti, pre svega u u vezi sa proširenom delatnošću koju škola realizuje u gradskoj kafani „Grand“, ali i obavljanjem profesionalne i ferijalne prakse učenika u inostranstvu, o čemu je ranije naš portal izveštavao.
-Godišnjim planom rada za prethodnu školsku godinu nije planirana proširena delatnost koju škola realizuje u gradskoj kafani „Grand“ i ona se ne obavlja u skladu sa Zakonom i rešenjem Ministarstva o davanju saglasnosti na Odluku o proširenoj delatnosti Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu. Škola je proširenu delatnost prethodne školske godine obavljala u prostoru za koji nije imala zaključen ugovor o ustupanju, a Statutom škole nije konkretno navedeno da škola, pored osnovne, obavlja i proširenu delatnost, i nije navedeno koje su to delatnosti, gde i na koji način se obavljaju – navodi se, između ostalog, u zapisniku prosvetne inspekcije u koji su „Smederevske novine“ imale uvid.
Pravilnikom o raspodeli sopstvenih prihoda iz proširene delatnosti škole od 8. aprila 2015. godine, predviđeno je postojanje godišnjeg finansijskog plana škole i šestomesečno podnošenje izveštaja Školskom odboru i sindikatu o ostvarenim prihodima i njihovoj raspodeli, ali direktorka inspekciji nije dostavila nijedan dokument koji se na to odnosi. Zbog toga će zapisnik prosvetne inspekcije biti prosleđen organu u čijoj je nadležnosti kontrola finansijskog poslovanja škole, koji će ispitati raspolaganje sredstvima ostvarenim obavljanjem proširene delatnosti.
Utvrđeno je, takođe, da Školski odbor ne saziva sednice na način propisan Poslovnikom, kao i da Nastavničkom veću nije data mogućnost da obavlja poslove iz svoje nadležnosti i odlučuje o obavljanju profesionalne i ferijalne prakse. Takođe, navedeno je da su pojedini profesori, i sama direktorka ovog leta vodili učenike na stručnu praksu u Sloveniju, u vreme dok su, zvanično, bili na odmoru, kao i da je sa njima bio i suprug nastavnice i pomoćnice direktora Ljiljane Maslać, koji se „greškom“ našao na spisku učenika.
Naloženo je direktorki da u narednom periodu otkloni utvrđene nepravilnosti, a Školski odbor u roku od 20 dana treba da ispita njenu odgovornost zbog propusta koji su konstatovani vanrednim inspekcijskim nadzorom.

J. Šešlak

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2