Juli 09, 2020

 

postanska 20.06.2020

CZK: „KAKO RAZUMETI KLIMATSKE PROMENE?“

By Septembar 23, 2019 0

Jedan od vodećih domaćih stručnjaka iz oblasti meteorologije i klimatologije, dr Vladimir Đurđević, održaće u utorak, 24. septembra, sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo, predavanje „Kako razumeti klimatske promene?“,saopšteno je iz ove ustanove.

-Program će zainteresovane upoznati sa transformacijama u kompleksnom klimatskom sistemu Zemlje, u čijem proučavanju i praćenju nauka obraća pažnju na procese koji pripadaju atmosferi, okeanima, zemljištu, ledenim masama. Tokom predavanja biće objašnjeni priroda, uzroci i posledice promena do kojih dolazi u vidu učestalosti „ekstremnih događaja“, toplotnih talasa velikog inteziteta, ekstremnih padavina ili poplava, topljenja ledenih kapa i glečera, trajnijih suša, uragana, podizanja nivoa mora…U sklopu predavanja biće ukazano na problem globalnog zagrevanja, odnosno na činjenice da je srednja globalna temperatura tokom poslednjih sto godina porasla za 1 stepen Celzijusa i objašnjeno zašto je ta činjenica važna za razumevanje klimatskih promena i zašto je potrebno da je shvatimo ozbiljno. Kroz naučni pristup temi koja je od vitalnog značaja za savremeno društvo i za živi svet na Zemlji biće jasno osvetljena uloga ljudske populacije u generisanju promena u klimatskom sistemu kojima danas svedočimo – navodi se u najavi ovog predavanja.

Dr Vladimir Đurđević profesor je na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. U svom naučnom radu usmeren je na problematiku klimatskih promena, na analizu klimatskih podataka, modeliranje klime, regionalizaciju klimatskih projekcija, uticaj klimatskih promena i prilagođavanje na klimatske promene. Bio je gostujući istraživač u istraživačkim centrima u SAD, Portugaliji, Italiji i na Malti. Učestvovao je u mnogim međunarodnim istraživačkim projektima. Kao ekspert i konsultant bio je koautor Nacionalnih komunikacija o klimatskim promenama za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Brazil. Pored naučnih istraživanja i publikacija u najprestižnijim naučnim časopisima, Đurđević je poznat po svom angažmanu na planu podizanja svesti o rizicima povezanim sa klimatskim promenama i o potrebi odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

SDN

foto: CZK

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2