Januar 27, 2021

 

postanska 30.10

GRAĐANI SMEDEREVA NAJMANJE ZADOVOLJNI DOSTUPNOŠĆU MESTA ZA PARKIRANJE

By Oktobar 24, 2019 0

Smederevci su najzadovoljniji dostupnošću mesta za kupovinu, a najnezadovoljniji dostupnošću mesta za parkiranje, pokazalo je istraživanje o zadovoljstvu građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava, koje je sproveo program SWISS PRO u saradnji sa CESID-om. Čak 92 procenta sugrađana nije upoznato sa prioritetima gradskog budžeta, dok 80 odsto Smederevaca smatra da u radu lokalne samouprave najbolje funkcioniše Opšta uprava. Najnegativnije su ocenjeni inspekcijska i poreska služba, čiji rad je pozitivno prepoznao samo po 1 procenat građana Smedereva.
Istraživanje je sprovedeno od 15. marta do 20. aprila, njime je obuhvaćeno 50 lokalnih samouprava južno od Beograda, na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 11.387 punoletnih građana. Na teritoriji našeg grada, istraživanje je obuhvatilo 300 ispitanika.
-Uzorak od 300 građana nije mali, vrlo je specifičan. Ako vam kažem da u Americi uzorak, kada se radi istraživanje, iz političkih razloga, nije veći od 2.000 u zemlji koja ima 330 miliona stanovnika, onda je jasno da je ovo istraživanje vrlo metodološki naučno zasnovano, najpreciznije moguće – objašnjava Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje na programu SWISS PRO.
Dodaje da ovo istraživanje lokalnim samoupravama ukazuje na problematične tačke u radu koje treba popraviti, ali i da omogućava da gradovima i opštinama koje to žele SWISS PRO ponudi tehničku podršku za usvajanje ili unapređenje lokalnih politika, normativnog okvira i mehanizama da se regulative ispoštuju.
-Cilj je da onima koji vode lokalne samouprave, ljudima koji su izabrani ili su postavljeni, na društveno odgovorne funkcije u javnoj upravi, pružimo informacije koje su konkretne i koje im mogu poslužiti da tačno fokusiraju kuda treba dalje raditi na reformi internog lokalnog upravljanja u smislu unapređenja odgovornosti i transparentnosti u radu javnog sektora. Oni tačno dobijaju informacije kojim javnim uslugama i kojim segmentima rada javne administracije, javnog sektora, javnih preduzeća, građani nisu zadovoljni – navodi Mladenović.
Istraživanje je, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, donelo nekoliko značajnih zaključaka. Pre svega, da postoji trend zadovoljstva ljudi uslugama koje pruža lokalna samouprava, 45 odsto ljudi u Centralnoj Srbiji je zadovoljno uslugama koje dobiju.
-Kada je reč o Smederevu 57 odsto ljudi je zadovoljno uslugama koje im pruža lokalna samouprava, dok je 32 odsto onih koji nisu zadovoljni. Nešto oko trećine ljudi kaže da žive bolje, najveći broj ljudi se izjasnio da živi identično, a svaka deseta osoba u Smederevu živi lošije nego što je živela pre tri godine – navodi Klačar deo rezultata istraživanja.
Kada je reč o poverenju građana Smedereva, ono je relativno ujednačeno između gradonačelnice(19%), gradske administracije(18%), Skupštine grada(18%) i Gradskog veća (17%). Ovi procenti u gotovo svih sedam uporednih lokalnih samouprava, čiji su rezultati prezentovani, su značajno viši, a jedini grad u kome su oni niži je Bor. Zanimljivo je i to da je u Smederevu najniži procenat ispitanika koji su izjavili da nikada nisu koristili neku vezu ili poznanstvo da lakše obave neke stvari u Gradskoj upravi (52%), dok je 47% njih izjavilo da je za to koristilo rođake ili prijatelje koji rade u Gradskoj upravi. Takođe, izuzetno veliki broj sugrađana, čak 92% izjavilo je da nije upoznato sa prioritetima gradskog budžeta, ali naš grad u tome ne prednjači, jer ima lokalnih samouprava u kojima je taj procenat ispitanika i viši. Zanimljivo je i to da ispitanici sa teritorije našeg grada nisu prepoznali problem zagađenja kao prioritetni.

Aktivnosti programa Swiss PRO podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu saStalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Rezultate istraživanja, koji su prezentovani u Skupštinskoj sali Gradske uprave, možete pogledati ovde:

UNOPS- Smederevo, 23.10.2019.

 

J.V

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2