Juni 03, 2020

 

postanska 05.2020

Predlog liste kandidata- mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu nagradu iz budžeta opštine Smederevska Palanka

By Novembar 06, 2019 0

U pitanju su učenici osnovnih srednjih škola i studenti osnovnih akademskih, master i doktorskih studija

Na osnovu Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima mladim talentima (MSL Br. 1/2018) i Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima mladim talentima od 09. Avgusta 2019. godine, Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima – mladim talentima utvrdila je  dana 05.11.2019. godine, predlog liste kandidata – mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu nagradu iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2019. godini.
 
Tabela br. 1 Učenici osnovnih škola
 
1. Marković M. Aleksandra Heroj Ivan Muker 5,00
2. Nisov M. Filip Heroj Ivan Muker 5,00
3. Šević Ž. Luka Olga Milošević 5,00
4. Vejnović P. Danica Heroj Ivan Muker 5,00
5. Lazić M. Luka Olga Milošević 5,00
6. Radisavljević D. Marija Radomir Lazić 5,00
7. Paunić S. Todor Vuk Karadžić 5,00
8. Rašković S. Katarina Olga Milošević 5,00
9. Marković D. Milena Heroj Ivan Muker 5,00
10. Jeremić A. Lenka Heroj Ivan Muker 5,00
11. Rudež J. Anđelina Heroj Radmila Šišković 5,00
12. Milošević Lj. Pavle Olga Milošević 5,00
13. Milanović D. Dunja Heroj Ivan Muker 5,00
14. Zdravković D. Jelena Vuk Karadžić 5,00
15. Mandić S. Anđela Lazar Stanojević 5,00
16. Mandić S. Filip Lazar Stanojević 5,00
17.Miljković Z. Katarina Đorđe Jovanović 5,00
18. Milutinović D. Dimitrije Heroj Radmila Šišković 5,00
19. Tošić B. Marija Vuk Karadžić 5,00
20. Matejić D. Miloš Radomir Lazić 5,00
21. Đorđević N. Sara Heroj Radmila Šišković 5,00
22. Milovanović N. Mateja Heroj Ivan Muker 5,00
23. Tučić A. Katarina Heroj Radmila Šišković 5,00
24. Janković N. Veljko Heroj Radmila Šišković 5,00
25. Stajić J. Ema Heroj Ivan Muker 5,00
26. Mikić N. Nina Vuk Karadžić 5,00
27. Mladenović D. Teodora Heroj Ivan Muker 5,00
28. Rudež J. Andrea Heroj Radmila Šišković 5,00
29. Topalović B. Sofija Olga Milošević 5,00
30.Jelić B. Jovan Radomir Lazić 5,00
31. Slavković Z. Marija Heroj Ivan Muker 5,00
32. Šavle D. Luka Heroj Ivan Muker 5,00
33. Martinović B. Boris Heroj Ivan Muker 5,00
34. Radivojević N. Đorđe Đorđe Jovanović 5,00
35. Radivojević N. Kristina Đorđe Jovanović 5,00
36. Đorđević S. Đorđe Heroj Ivan Muker 5,00
37. Basarić D. Sandra Heroj Radmila Šišković 5,00
38. Basarić D. Branko Heroj Radmila Šišković 5,00
39. Radovanović P. Andiana Heroj Ivan Muker 5,00
40. Mitreski D. Anastasija Heroj Ivan Muker 5,00
41. Agatonović D. Nikola Stanoje Glavaš 5,00
42. Mihailović M. Milica Olga Milošević 5,00
43. Basarić J. Andrija Heroj Radmila Šišković 5,00
44. Milivojević Ž. Milena Nikola Tesla 5,00
45. Komendić M. Katarina Vuk Karadžić 5,00
46. Ilić S. Marija Olga Milošević 5,00
47.Đorđević Ž. Anđela Heroj Ivan Muker 5,00
48. Lačković Đ. Marija Heroj Radmila Šišković 5,00
50. Đorđević P. Maša Heroj Radmila Šišković 5,00
51. Dončić S. Uroš Heroj Ivan Muker 5,00
52. Jovanović Đ. Stefan Vuk Karaadžić 5,00
53. Ivković S. Tamara Heroj Radmila Šišković 5,00
54. Tošić R. Filip Vuk Karadžić 5,00
55. Paunović G. Veljko Vuk Karadžić 5,00
56. Radojičić D. Lazar Heroj Ivan Muker 5,00
57. Drljača N. Andrija Heroj Radmila Šišković 5,00
58. Perić R. Nataša Olga Milošević 5,00
59. Bajčić I. Viktorija Đorđe Jovanović 5,00
60. Marković D. Marko Heroj Radmila Šišković 5,00
61. Virag D. Anđela Heroj Radmila Šišković 5,00
62. Živković J. Nina Olga Milošević 5,00
63. Đorđević R. Helena Olga Milošević 5,00
64. Vuković A. Sofija Heroj Radmila Šišković 5,00
65. Harš S. Emilija Heroj Ivan Muker 5,00
66. Babanić I. Ognjen Vuk Karadžić 5,00
67. Stojanović D. Uroš Heroj Ivan Muker 5,00
68. Tanasković J. Nevevena Heroj Radmila Šišković 5,00
69. Mrdaković V. Vasilije Heroj Radmila Šišković 5,00
70. Milošević Lj. Petar Olga Milošević 5,00
71. Stevanović G. Mina Nilola Tesla 5,00
72. Milić M. Milica Heroj Radmila Šišković 5,00
73. Lukić A. Sofija Olga Milošević 5,00
74. Vujić M. Dunja Heroj Ivan Muker 5,00
75. Vasić N. Kosta Heroj Ivan Muker 5,00
76. Mihailović V. Milena Heroj Radmila Šišković 5,00
77. Radisavljević D. Ljubica Heroj Radmila Šišković 5,00
78. Milošević D. Kata Heroj Radmila Šišković 5,00
79. Drljević I. Jana Heroj Radmila Šišković 5,00
80. Ivković S. Andreja Nikola Tesla 5,00
81. Andrejić Z. Vuk    Olga Milošević 5,00
82. Iličić S. Nikola Brana Jevtić 5,00
83. Jerenić D. Kristina Đorđe Jovanović 5,00
84. Radišić N. Petar Heroj Radmila Šišković 5,00
85. Anđelković G. Marta Radomir Lazić 5,00
86. Ćosić D. Todor Heroj Radmila Šišković 5,00
87. Novaković B. Dimitrije Olga Milošević 5,00
88. Vasić V. Vukašin Heroj Ivan Muker 5,00
89. Bukumirić I. Dunja Vuk Karadžić 5,00
90. Živković Ž. Vanja Heroj Radmila Šišković 5,00
91.Adžić Z. Mijana Olga Milošević 5,00
92. Milanović S. Jovana Milija Rakić 5,00
93. Smoljanić A. Milica Heroj Radmila Šišković 5,00
94. Marković N. Milica Heroj Ivan Muker 5,00
95. Čarapić I. Teodora Vuk Karadžić 5,00
96. Milosavljević I. Mila Heroj Radmila Šišković 5,00
97. Milosavljević I. Ražica Heroj Radmila Šišković 5,00
98. Petrović G. Anja Heroj Ivan Muker 5,00
99. Radoičić M. Teodora Olga Milošević 5,00
100 .Janković B. Ognjen Heroj Ivan Muker 5,00
101. Janković B. Tadija Heroj Ivan Muker 5,00
102. Aranđelović M. Lidija Olga Milošević 5,00
103. Marinković B. Boris Heroj Radmila Šišković 5,00
104. Tomić S. Tamara Olga Milošević 5,00
105. Petrović D. Ivan Vuk Karadžić 5,00
106. Rajčić M. Anđela Heroj Radmila Šišković 5,00
107. Radovanović S. Nikolina Heroj Ivan Muker 5,00
108. Živojinović M. Tamara Olga Milošević 5,00
109. Stanojević N. Dušan Stanoje Glavaš 5,00
110. Tošić R. Nemanja Vuk Karadžić 5,00
111. Čarapić I. Magdalena Vuk Karadžić 5,00
112. Golub D. Stefan – Treće mesto na takmičenju iz matematike Heroj Ivan Muker 4,69
113. Avramović N. Ana Brana Jevtić 5,00
114. Marković Ž. Sofija Heroj Ivan Muker 5,00
115. Zlatković D. Nemanja Vuk Karadžić 4,83 – Drugo mesto na literarnom konkursu
116. Kolarević B. Andreja – Prvo mesto na Opštinskom takmičenju iz tehničkog i informatičko obrazovanje Heroj Ivan Muker 4,71
 
Tabela br. 2 Učenici srednjih škola
 
1. Palić D. Ognjen Palanačka gimnazija 5,00
2. Golubović V. Lidija Palanačka gimnazija 5,00
3. Brkušanin M. Ognjen Palanačka gimnazija 5,00
4. Dinić V. Vuk MEŠ Goša 5,00
5. Marković S. Jelica Srednja med. škola Zvezdara 5,00
6. Aleksić D. Jelisaveta Matematička gimnazija 5,00
7. Tešić S. Uroš Palanačka gimnazija 5,00
8. Glišović S. Aleksa Palanačka gimnazija 5,00
9. Đurđević G. Mirija Žikica Damnjanović 5,00
10. Katić N. Nikola MEŠ Goša 5,00
11. Radosavljević S. Andrijana Žikica Damnjanović 5,00
12. Radišić N. Ana Palanačka gimnazija 5,00
13. Ribarić B. Darko STŠ PTT – Beograd 5,00
14. Delić S. Neda Palanačka gimnazija 5,00
15. Karaklić Z. Andrea Palanačka gimnazija 5,00
16. Marković Ž. Ana Matematička gimnazija Beograd 5,00
17. Milojević Z. Vesna Palanačka gimnazija 5,00
18. Milutinović D. Nikolina Palanačka gimnazija 5,00
19. Tošević D. Katarina Palanačka gimnazija 5,00
20. Disić D. Sofija Žikica Damnjanović 5,00
21. Sedlarević S. Stefan Palanačka gimnazija 5,00
22. Marković N. Mina Palanačka gimnazija 5,00
23. Vasić N. Bogdan Palanačka gimnazija 5,00
24. Batinić Z. Marko Palanačka gimnazija 5,00
25. Marković D. Aleksandar Tehnička škola Smederevo 5,00
26. Stojkovac D. Mateja Palanačka gimnazija 5,00
27. Milenković Z. Danica Palanačka gimnazija 5,00
28. Pantić S. Emilija Žikica Damnjanović 5,00
29. Petković N. Anastasija Filološka gimnazija 5,00
30. Radisavljević D. Tijana Medicinska škola Zvezdara 5,00
31. Ikodinović S. Marija Palanačka gimnazija 5,00
32. Senić R. Bojana Druga Kragujevačka gimnazija 5,00
33. Paunić S. Vuk Palanačka gimnazija 5,00
34. Radojković T. Miloš Palanačka gimnazija 5,00
35. Maksimović Ž. Aleksa MEŠ Goša 5,00
36. Jugović B. Stevan MEŠ Goša 5,00
37. Jelić B. Nevena Medicinska škola Zvezdara 5,00
38. Milovanović Ž. Nemanja Saobraćajno tehnička škola 5,00
39. Jozić P. Nikola MEŠ Goša 5,00
40. Živojinović Z. Teodora Palanačka gimnazija 5,00
41. Pešić N. Nevena Palanačka gimnazija 5,00
42. Pantić S. Andrijana Palanačka gimnazija 5,00
43. Perkić J. Milica Palanačka gimnazija 5,00
44. Milenković S. Jelena Palanačka gimnazija 5,00
45. Ušitkov V. Luka Palanačka gimnazija 5,00
46. Ćosić Ž. Teodora Palanačka gimnazija 5,00
47. Radovanović G. Veljko Palanačka gimnazija 5,00
48. Matorkić S. Milena Palanačka gimnazija 5,00
49. Trajković D. Andrija MEŠ Goša 5,00
50. Miladinović I.Teodora Palanačka gimnazija 5,00
51. Ranković D. Milica MEŠ Goša 5,00
52. Mitrović D. Milena Palanačka gimnazija 5,00
53. Stevanović N. Isidora Palanačka gimnazija 5,00
54. Stojanović V. Andrea Palanačka gimnazija 5,00
55. Zlatković D. Tamara Palanačka gimnazija 5,00
56. Dunjić S. Kristina Palanačka gimnazija 5,00
57. Jocković V. Marija Palanačka gimnazija 5,00
58. Gajić D. Anđela Palanačka gimnazija 5,00
59. Lačković Đ. Sofija Palanačka gimnazija 5,00
60. Adamović B. Jovan Palanačka gimnazija 5,00
61. Jovanović Lj. Saša Polj. veterinarska škola Svilajnac 5,00
62. Maričić S. Mina Palanačka gimnazija 5,00
63. Babanić B. Nikola MEŠ Goša 5,00
64. Vučetić S. Veljko Srednja tehnička PTT škola 5,00
65. Polenek S. Vasilije Palanačka gimnazija 5,00
66. Ivanović I. Iva Palanačka gimnazija 5,00
67. Polenek S. Dimitrije Palanačka gimnazija 5,00
68. Radosavljević Z. Đorđe MEŠ Goša 5,00
69. Stanojlović A. Anja Žikica Damnjanović 5,00
70. Dubonjac B. Teodora Palanačka gimnazija 5,00
71. Srećković B. Kristina Palanačka gimnazija 5,00
72. Tomašević R. Bojana Srednja tehnička PTT škola 5,00
73. Tošić B. Nikola Palanačka gimnazija 5,00
74. Joković D. Kristina Palanačka gimnazija 5,00
75. Paunović D. Dijana Palanačka gimnazija 5,00
76. Veljić G. Ana Palanačka gimnazija 5,00
77 .Gavrilović M. Teodora Palanačka gimnazija 5,00
78. Simić R. Anisija Palanačka gimnazija 5,00
79. Simić R. Anastasija Palanačka gimnazija 5,00
80. Andrić N. Dušan Palanačka gimnazija 5,00
81. Nikolić Z. Milica Palanačka gimnazija 5,00
82. Nešić V. Sofija Zemunska gimnazija 5,00
83. Nikolić Z. Danica Palanačka gimnazija 5,00
84. Stanojević N. Nevena Palanačka gimnazija 5,00
85. Kabić A. Sara Palanačka gimnazija 5,00
86. Gogić B. Nađa Palanačka gimnazija 5,00
87. Spasojević P. Nemanja Palanačka gimnazija 5,00
88. Spasojević P. Marija Palanačka gimnazija 5,00
89. Iličić S. Katarina Palanačka gimnazija 5,00
90. Maratinković D. Aleksandar Poljoprivredno veterinarska škola Svilajnac 5,00
91. Avramović D. Aleksandra Palanačka gimnazija 5,00
92. Marković N. Jelena Palanačka gimnazija 5,00
93. Radomirović S. Jovan Palanačka gimnazija 5,00
94. Jovanović M. Ana Palanačka gimnazija 5,00
95. Amanović S. Marija Palanačka gimnazija 5,00
96. Ivanović D. Tijana Palanačka gimnazija 5,00
97. Lukić N. Matija Palanačka gimnazija 5,00
98. Kovačević G. Lenka Palanačka gimnazija 5,00
99 .Momčilović I. Vuk MEŠ Goša 5,00
100. Milojković P. Irina Palanačka gimnazija 5,00
101. Grujić S. Mihajlo Palanačka gimnazija 5,00
102. Ilić M. Dušan Palanačka gimnazija 5,00
103. Potić D. Uroš Palanačka gimnazija 5,00
104. Milovanović B. Nemanja Prva Kragujevčka gimnazija 5,00
105. Vićentijević D. Igor Palanačka gimnazija 5,00
106 . Tagić V. Jovana Srednja tehnička PTT škola 5,00
107. Spasojević N. Isidora Farmaceutsko –fizioterapeutska škola Beograd 5,00
108. Radovanović T. Miloš Palanačka gimnazija 5,00
109. Panić N. Anđela Palanačka gimnazija 5,00
110. Radović Z. Petar Palanačka gimnazija 5,00
111. Radosavljević G. Bogdan Palanačka gimnazija 5,00
112. Nešić S. Filip Kralj Petar Prvi 5,00
113. Milojević S. Tamara Ekonomska škola Kragujevac 5,00
114. Jokić B. Sara Palanačka gimnazija 5,00
115. Mijović D. Lazar Palanačka gimnazija 5,00
116. Aleksić Z. Ognjen Prva Kraagujevčka gimnazija 5,00
117. Radovanović R. Stefan– Osoba sa invaliditetom- Palanačka gimnazija 4,94
118. Golug D. Dejana – Treće mesto iz matematike MEŠ GOŠA 4,73
119. Danilović V. Dimitrije – Treće mesto na Republičkom takmičenju iz književnosti- Palanačka gimnazija 4,85
120. Ninković N. Aleksandra – Drugo mesto na Međunarodnom literarnom konkursu- SŠ Žikica Damnjanović 4,93
121. Senić R. Tatjana – Drugo mesto na okružnom takmičenju iz književnosti Palanačka gimnazija 4,93
 
Tabela br. 3 Studenti prve godine osnovnih akademskih studija
 
1. Senić R. Jovan Elektrotehnički fakultet 5,00
2. Rajičić S. Sergej Kriminalističko policijski univerzitet 5,00
3. Brkušani S. Bogdan Medicinski fakultet – Beograd 5,00
4. Matorkić S. Marija Pravnik Fakultet Beograd 5,00
5. Mitrović R. Isidora Farmaceutski fakultet 5,00
6. Stojanović D. Jovan Fakultet organizacionih nauka 5,00
7. Mihajlović A. Ana Pravni fakultet Beograd 5,00
8. Talijan M. Jovana Arhitektonski fakultet Beograd 5,00
9. Ristić M. Jovana Filološki fakultet Beograd 5,00
10. Milojković B. Natalija VTŠSS Kragujevac 5,00
11. Nikolić R. Ilija Filozofski fakultet Niš 5,00
12. Stojanović D. Anđela Fakultet političkih nauka 5,00
13. Glišić P. Branislav Mašinski fakultet 5,00
14 Delić S. Aleksa Elektrotehnički fakultet 5,00
15. Budimkić G. Anđela Pravni fakultet Beograd 5,00
16. Vulićević S. Aleksandra Fakultet političkih nauka 5,00
17. Pantić S. Tamara Fakultet tehničkih nauka 5,00
18. Aleksić D. Mihailo – Treće mesto na okružnom takmičenju iz fizike- Elektrotehnički fakultet 4,92
19. Rašković S. Lazar Elektronski fakultet Niš 5,00
20. Nikolić A. Tijana Saobraćajni fakultet 5,00
 
Tabela br. 4 Studenti druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih
studija
 
 
1. Vuruna D. Milica Filozofski fakultet 8,31
2. Simić M. Jelena Filološki fakultet 9,67
3. Joksimović Lj. Milica Poljoprivredni fakultet 8,00
4. Joksimović Lj. Antonija Fakultet za fizičku hemiju 8,19
5. Prvulović D. Katarina Fakultet političkih nauka 8,13
6. Rizi M. Dunja Učiteljski fakultet 8,78
7. Veljković T. Jovana Fak. veterinarske medicine 8,33
8. Janković M. Jovana Medicinski fakultet – VMA 8,17
9. Đorđević D. Maja Visoka turistička škola 8,00
10. Adamović D. Mihajlo Ekonomski fakultet 8,43
11. Topalović G. Andrijana Pravni fakultet 8,21
12. Gecić M. Aleksandra Filološki fakultet 8,43
13. Jović V. Petra Visoka škola elek. i rač. 9,80
14. Marković N. Anđela Elektrotehnički fakultet 9,07
15. Stanisavljević A. Isidora Fakultet medicinskih nauka 9,00
16. Radivojević M. Milica Visoka zdravstvena škola 8,76
17. Bogunović S. Nikola Mašinski fakultet 8,09
18. Milić Z. Gorun Prirodno matematički fakultet 9,15
19. Brkić D. Miloš Pravoslavni bogoslovski fakultet 9,32
20. Šajić Đ. Dragana Ekonomski Fakultet 9,25
21. Petrović D. Tijana Viskoka zdravstvena škola 8,11
22. Vemić A. Katarina Pravni fakultet 9,09
23. Petrović Đ. Emilija Pravni fakultet 8,75
24. Didić N. Sanja Visoka škola – politehnika 9,00
25. Dragišić D. Danica Visoka zdravstvena škola 9,60
26. Milošević A. Aleksandra Saobraćajni fakultet 8,76
27. Marković Ž. Srđan Elektrotehnički fakultet 9,64
28. Vulićević Z. Aleksandra Arhitektonski fakultet 8,49
29. Acić B. Aleksandra Učiteljski fakultet 8,17
30. Plančak Lj. Ksenija Ekonomski fakultet 8,86
31. Plančak Lj. Kristina Filološki fakultet 8,32
32. Popović Z. Milica Vojna akademija 8,38
33. Todosijević M. Katarina Filološko umetnički fakultet 9,37
34. Filipović D. Miloš Građevinski fakultet 8,42
35. Janković G. Tamara Fakultet pedagoških nauka 8,13
36. Jovanović D. Jovan Elektronski fakultet 8,78
37. Milutinović P. Milica Fakultet primenjenih umetnosti 9,60
38. Marković S. Katarina Filološki fakultet 9,60
39. Jovičić Z. Milica Pravni fakultet 8,42
40. Mitrović G. Anđela Fakultet inženjerskih nauka 8,80
41. Lazić S. Ivana Farmaceutski fakultet Beograd 8,11
42. Mihajlović M. Milica Farmaceutski fakultet Beograd 8,25
43. Ristić S. Nina Pravni fakultet Beograd 9,50
44. Aranđelović S. Katarina Elektrotehnički fakultet Beograd 8,95
45. Čairović S. Aleksandra Filološki fakultet Beograd 8,81
46. Pavlović P. Dara VŠSS – Beogradska politehnika 9,06
47. Stevanović N. Andrijana Poljoprivredni fakultet 9,39
48. Krsmanović R. Kristina Fakultet medicinskih nauka 8,33
49. Acić N. Slobodan Fakultet medicinskih nauka 9,41
50. Grujić S. Željana Fakultet organizacionih nauka 9,63
51. Balšić Z. Vladimir VPŠSS Valjevo 8,83
52. Simić S. Anđela VPŠSS Šabac 9,50
53. Milijašević B. Vojkan Građevinski fakultet Beograd 9,00
54. Vozić M. Katarina Filozofski fakultet Beograd 8,56
55. Miljković B. Milena Kriminalističko policijski univerzitet 90,7
56. Đorđević Z, Veljko VŠ elek. teh. i računarstva Beograd 9,30
57. Radojković R. Lazar Visoka zdravstvena škola Beograd8,00
58. Pešić M. Violeta Fakultet medicinskih nauka 9,24
59. Stanojević S. Marijan Pravni fakultet Beograd 8,32
60. Stanojević B. Ognjen Pravni fakultet Beograd 8,39
61. Maričić S. Ljubica VŠSS – Beogradska politehnika 9,00
62. Paunović D. Aleksa Pravni fakultet Beograd 9,46
63. Tošić R. Anđela Farmaceutski fakultet 9,26
64. Rajković Z. Dušan Fakultet medicinskih nauka Kragujevac 8,25
65. Veselinović J. Nemanja Geografski fakultet Beograd 8,10
66. Stevanović Z. Elena Filozofski fakultet Beograd 9,50
67. Cimbaljević M. Željko PMF – Kragujevac 9,31
68. Bogdanović D. Mihajlo PMF – Kragujevac 9,08
69. Slavković S. Anja VMŠSS Ćuprija 9,60
70. Nešić N. Katarina Akademija pos. SS Beograd 9,44
71. Keljać V. Jelena Matematički fakultet Beograd 8,20
73. Mratinković D. Katarina Fakultet organizacioni nauka 8,11
74. Živković Ž. Aleksa Medicinski fakultet Beograd 9,71
75. Samardžić B. Nina Filološki fakultet 8,25
76. Milivojević S. Teodora Šumarski fakultet Beograd 9,27
77. Rašić I. Maja Farmaceutski fakultet 8,08
78. Mitrović R. Andrija Građevinski fakultet 8,49
79. Jovičić S. Milica Arhitektonski fakultet 9,33
80. Stojanović S. Jovana VZŠSS Beograd 8,56
81. Panić N. Aleksandra Elektrotehnički fakultet 8,22
82. Dekić R. Isidora Filozofski fakultet Novi Sad 9,91
83. Radosavljević G Tijana Fakultet za spec. eduk. i rehabilitaciju 8,87
84. Marković S. Anđela Filološko umetnički fakultet KG 9,45
85. Paunković S. Nikola Građevinski fakultet u Beogradu 8,58
86. Milivojević S. Lazar Biološki fakultet 9,41
87. Marinković B. Andrija Mašinski fakultet Beograd 8,78
88. Talijan Z. Nikola Mašinski fakultet Beograd 8,57
89. Mijović D. Nikola Fakultet organizacionih nauka 9,14
90. Popović M. Jovana Fakultet organizacionih nauka 8,95
91. Jelić B. Emilija Filozofski fakultet Beograd 8,83
92. Stojić D. Milena Visoka Med. ŠSS Ćuprija 9,5
93. Vukosavljević D. Milica Ekonomski fakultet Beograd 8,97
94. Đorđević B. Sofija Učiteljski fakultet 8,63
95. Radovanović D. Slobodan Mašinski fakultet 9,00
96. Đorđević S. Ilija Fakultet dramskih umetnosti 9,75
 
Tabela br. 5 Studenti diplomskih akademskih master studija
 
1. Dimić R. Biljana Fakultet organizacionih nauka 10,00
2. Lošić G. Nemanja Saobraćajni fakultet 9,83
3. Krasić M. Mladen Saobraćajni fakultet 8,00
4. Petrović G. Jovana Filozofski Fakultet 10,00
5. Mitrović R. Đorđe PMF Kragujevac 9,36
6. Batinić M. Aleksandra Filološki fakultet Beograd 8,85
 
Tabela br. 6 Studenti doktorskih studija
 
1. Duboljac D. Jovana Filološki fakultet 9,10
2. Batinić M. Petar Tehnološko metalurški fakultet 9,55
3. Živojinović D. Lazar Fakultet organizacionih nauka 9,69
4. Pantić B. Ivana Filozofski fakultet Mas – 10

Komisija je zasedala u sastavu: Milan Trklja, master ekonomista s.r.; Ana Tučić, dipl. pravnik s.r.; Ivan Jocković dopl. pravnik s.r. 

Napomena: Kandidati čija imena se ne nalaze u predlogu liste kandidata mogu uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu opštine Opštinskom veću Opštine Smederevska Palanka.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2