Juni 14, 2024

Poreska uprava: U toku uručenje rešenja za porez na oružje

By Septembar 14, 2017 0

Poreska uprava Republike Srbije saopštila je danas da je u toku uručenje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2017. godinu.

Ova vrsta poreza plaća se za svaki komad oružja.
Za automatsku pušku porez iznosi 12.920 dinara, a za poluautomatsku 5.180 dinara.
Za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, porez je 3.500 dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje – 17.450 dinara.
Zakonom je propisano da je rok za plaćanje ove poreske obaveze 15 dana od dana dostavljanja rešenja.
Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja.
Porez na registrovano oružje utvrđuje se rešenjem nadležni poreski organ, a na osnovu podataka koje mu dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao oružni list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2