Februar 23, 2024

Zakazana 11. sednica SO Velika Plana

By Novembar 22, 2021 0

Predsednik SO Velika Plana, Dušan Marić, zakazao je 11. po redu, redovnu sednicu, lokalnog parlamenta za petak 26. novembar u 9 časova koja će biti održana u zgradi Centra za kulturu "Masuka".

Na dnevnom redu je 11 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanja a najvažnije se odnose na odluku o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja u opštini Velika Plana, kao i na kadrovske rešenja u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnovač Opština, odnosno na imenovanje direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Morava", kao i direktora Turističke organizacije opštine Velika Plana.

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sednice Skupštine opštine Velika Plana od 11. 10. 2021. godine
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće vrste nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Velika Plana
 3. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova i načinu obeležavanja ulica i kućnih brojeva na teritoriji opštine Velika Plana
 4. Donošenje Odluke o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Velika Plana za 2021. godinu
 5. Donošenje Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za vodosnabdevanje “Morava” Velika Plana
 6. Donošenje Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Velika Plana
 7. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole “Radica Ranković” u Lozoviku
 8. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole “Nikola Tesla” Velika Plana
 9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-ugostiteljske škole “Vuk Karadžić” Velika Plana
 10.  Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Velika Plana
 11. Odbornička pitanja

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2