Februar 23, 2024

CRKVA ROĐENjA PRESVETE BOGORODICE

By Decembar 12, 2021 0

Crkva je podignuta 1884. godine kao nepokretno kulturno dobro predstavlja spomenik kulture. 

Za vreme Prvog svetskog rata, naročito tokom ratnih dejstava 1915. godine, crkva je dosta stradala. Tada su skinuta zvona, spaljene knjige, odneti pokretni predmeti. Obnovljena je 1926. godine.
Crkva je zidana opekom, malterisana i okrečena belom bojom uz upotrebu plave za naglašavanje kubeta zvonika, polukalota pevnica i oltarske apside. Dekorativna obrada fasade je prilično svedena. Horizontalna elevacija je izvedena sa tri kordon venca, dok je vertikalna, pored visokih i lučno završenih prozorskih otvora, dodatno naglašena zvonikom na zapadnoj strani.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2