April 12, 2024

Više od 10 miliona za Smederevo kroz namenski transfer za socijalnu zaštitu

Grad Smederevo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisali su Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti u vrednosti od 10.663.359 dinara.

Grad Smederevo je ukupan iznos za odobrene namenske transfere na godišnjem nivou opredelio za finansiranje usluge lični pratilac deteta. Usluge socijalne zaštite ostvaruje pojedinac i porodica za 2023. godinu, u visini, pod uslovima i na način utvrđen.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, Uredbom o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti, Zakonom o javnim nabavkama i Ugovorom o namenskim transferima za 2023. godinu. 

Podsećanja radi, Skupština Grada Smedereva, na sednici održanoj dana 26. decembra 2022. godine, donela je Odluku o realizaciji budžeta Grada Smedereva u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2023. godinu. 

Ovom Odlukom utvrđuju se prioritetne usluge socijalne zaštite grada Smedereva koje se finansiraju iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2