Juli 14, 2024

Tribina povodom nasilja nad ženama

By Novembar 24, 2017 0

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovile su Ujedinjene nacije i obeležava se 25. novembra. Ovim danom u svetu počinje 16 dana aktivizma - globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava 10. decembra, Danom ljudskih prava.

Prema nezvaničnim podacima svaka druga žena u Srbiji preživi neki oblik nasilja, bilo fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog, a nasilje često ostaje „nevidljivo" sve dok se ne desi tragičan ishod.

Nasilje nad ženama koje čine njihovi aktuelni ili bivši, bračni ili vanbračni partneri predstavlja najučestaliji vid nasilja u porodici i karakteriše se trajnošću, širokom rasprostranjenošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, prisustvom društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca tako i institucija.

O nasilju se ne sme govoriti samo kada se ono desi i na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, to mora biti svakodnevna tema u našem društvu.

Ovim povodom Grad Smederevo i Narodna biblioteka Smederevo organizovaće tematsku tribinu koja će se održati u subotu, 25. novembra, sa početkom u 17 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2