Decembar 10, 2023

Žiranti koji otplaćuju tuđe kredite imaju pravo na deo uzete nepokretnosti

By Septembar 11, 2017 0

Građani koji su žiranti i otplaćuju kredite, imaju pravo da od glavnog dužnika kome su bili jemci traže da im vrate dug koji je banka naplatila od njih, a imaju pravo i na deo nepokretnosti za onoliko koliko su uplatili novca za stambeni kredit.

Banke nerado saopštavaju koliko žiranata plaća tuđi dug, a procene se kreću da ih je nekoliko stotina. Da bi od žiranta banka mogla da naplati zajam potrebna je i sudska odluka, a prema nekim starijim podacima na sudu je bilo oko 2.300 takvih slučajeva prošle godine.
Umesto žiranata, banke uglavnom sve više kao obavezno obezbeđenje uzimaju menice korisnika kredita. Ovo pravilo se ne odnosi jedino za stambene i auto kredite kod kojih se zahtevaju druga sredstva obezbeđenja. Osim menice i hipoteka, polisa osiguranja...
Ne postoji banka u Srbiji u kojoj nema građana koji umesto glavnog dužnika otplaćuju zaduženja po kreditu.
- Uvek nastojimo da pronađemo rešenje sa korisnikom kredita ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih klijent nije u mogućnosti da nastavi servisiranje obaveza. Tek po iscrpljivanju svih mogućnosti za pronalaženjem rešenja sa korisnikom kredita, obraćamo se žirantima i pristupamo aktiviranju administrativnih zabrana, objašnjavaju u Komercijalnoj banci.
Izvor: novaekonomija.rs

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2