Juli 14, 2024

OBAVEŠTENJE: Vodovod počinje sa isključenjima

By Februar 05, 2018 0

Obaveštavamo vas da će JKP Vodovod Smederevo, nakon već dostavljenih opomena o isključenju korisnika koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze, početi sa aktivnostima na isključenju istih, u ponedeljak, 05.02.2018. godine, a pomenute aktivnsoti trajaće u kontinuitetu tokom cele godine.
Takođe se sprovode aktivnosti na obilasku nelegalnih priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, zajedno sa Komunalnom inspekcijom koja donosi Rešenja o isključenju. Isključenje nelegalnih korisnika vršiće se u vodomernim-revizionim šahtama, a ukoliko to nije moguće izvesti, isključenje će se uraditi na mestu priključka sa uličnom mrežom, što će prouzrokovati mnogo veće troškove novog priključenja na vodovodnu mrežu.
Još jednom apelujemo na sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze i na građane koji imaju nelegalan priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu da HITNO dođu u JKP Vodovod Smederevo kako bi izbegli isključenje, a time i dodatne troškove.
Podsećamo da je svim našim korisnicima omogućeno da svoj dug otplate na više mesečnih rata, a nelegalnim korisnicima da svoj priključak legalizuju ili registruju ili da se registruju kao korisnici.
Aktivnostima na isključenjima JKP Vodovod Smederevo štiti kompletan Gradski sistem vodosnabdevanja od korisnika i građana koji ga ugrožavaju svojim neodgovornim ponašanjem. Time se štite svi oni naši korisnici koji ispunjavanjem svojih obaveza doprinose urednom vodosnabdevanju i funkcionisanju Gradskog sistema.
JKP VODOVOD SMEDEREVO

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2