Decembar 10, 2023

PARLAMENT ZA PRIMER: Skupština opštine Velika Plana u ovom mandatu održala 28 sednica

Skupština opštine Velika Plana, broji ukupno 39 odbornika, od čega odbornička grupa Srpske napredne stranke ima 25 odbornika, odbornička grupa Demokratske stranke Srbije 5, Socijalistička partija Srbije 4, a Narodna stranka Vuka Jeremića i Demokratska stranka po dva odbornika. Odborničku većinu čini koalicija odbornika Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, sa 29 od ukupno 39 odbornika.

Predsednik Skupštine Nenad Perić kaže da je parlament za sve sednice imao potreban broj odbornika da može punovažno da radi i odlučuje. Sva predložena akta usvojena su velikom većinom.

- Rad Skupštine u dosadašnjem periodu karakteriše izuzetna efikasnost, čemu doprinosi dobra priprema u kojoj najpre učestvuje opštinska uprava izradom nacrta akata, a zatim opštinsko veće razmatra te nacrte i predlaže akte skupštini. Rad Skupštine karakteriše striktna primena Poslovnika. Narušavanje dostojanstva Skupštine i upotreba uvredljivih reči i izraza nije dozvoljena. Odbornici su dužni da se jedni drugima obraćaju sa uvažavanjem, a svako suprotno ponašanje se sankcioniše, tako da u Skupštini vlada radna i konstruktivna atmosvera, koja često rezultira jednoglasnim donošenjem odluka, kaže Perić.

Sve donete odluke istoga dana se otpremaju onima na koje se odnose i objavljuju u službenom glasilu.Rad skupštine je transparentan, predsednik skupštine na lokalnoj televiziji najavljuje svaku sednicu uz komentar dnevnog reda, sednice se u celosti snimaju i reprodukuju na lokalnoj televiziji, a posle sednice predsednik skupštine i drugi zainteresovani daju svoje izjave za medije.

- Efikasnim radom Skupština obezbeđuje institucionalni okvir za rad izvršnih organa opštine i javnih preduzeća i ustanova koje je osnovala opština, kao i nevladinih organizacija i drugih subjekata na koje se odnose doneta akta. Na opisani način Skupština iz okvira svoje nadležnosti doprinosi uspešnom radu lokalne samouprave, u kojoj je u svakoj budžetskoj godini, pored redovnog servisiranja budžetskih korisnika, izuzetna i investiciona aktivnost. U razvoj se svake godine ulaže četvrtina budžeta, a zastupljena je u velikoj meri i socijalna funkcija. Stipendira se ukupno 150 učenika i studenata, izdvajaju se sredstva za podsticanje novog zapošljavanja, stimuliše se poljoprivredna proizvodnja, sport i kultura su na zavidnom nivou, ističe Perić.

Lokalna saouprava u Velikoj Plani zapošljava 65 ljudi, što je manje od broja dozvoljenog odlukom Vlade Republike Srbije.

- U proteklom periodu broj građana koji traže zaposlenje preko Nacionalne službe zapošljavanja smanjen je za preko 1.200, što znači da raste zaposlenost, a smanjuje se nezaposlenost. Građani svoje zaposlenje u velikoj većini nalaze u novootvorenim privrednim subjektima. Građevinarstvo je u zamahu, pored obnove i izgradnje javnih zgrada, grade se proizvodne hale, objekti turizma i ugostiteljstva, raste stanogradnja. Razvoj građevinarstva sa sobom posledično obezbeđuje i rast drugih privrednih grana koje su u funkciji građevinarstva, naglašava Perić.

Opština Velika Plana spada u red uspešnijih lokalnih samouprava u Republici Srbiji. 

- Sve to čini da funkciju predsednika Skupštine vršim sa izuzetnim zadovoljstvom, zaključuje Perić za regionalni portal ePodunavlje.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2