Februar 23, 2024

I MAJSTORIMA PRETI ZATVOR: Nova krivična protiv Stojkovića i Minića

Odeljenje za inspekcijske poslove Opštine Velika Plana, na osnovu člana 175. stav 1. tačka 2. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi člana 219.a Krivičnog zakona podnelo je Osnovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Zvonka Stojkovića iz Smederevske Palanke i Nikole Minića iz Grčca, zbog krivičnog dela "građenje bez građevinske dozvole".

Rešenjem Opštinske uprave opštine Velika Plana, Odeljenja za inspekcijske poslove od 23.01.2019. godine, naloženo je Minić Nikoli iz Grčca i Stojković Zvonku iz Smederevske Palanke Palanke da izvrše uklanjanje zidane ograde od betonskog bloka visine od oko 2m i industrijske panelne ograde visine oko 1.60m na betonskom parapetu visine 20cm, sa tri kolske i jednom malom kapijom izgrađenih od metalnih profila, koju su izgradili u Velikoj Plani, u Industrijskoj zoni, ulica Oraška bb, u roku od 30 dana kada je obaveštenje o rešenju izvršeno, a pod pretnjom prinudnog izvršenja, obzirom da predmetni objekti nisu izgrađeni po pribavljenom odobrenju za izgradnju.

Osumnjičeni nisu postupili po rešenju iz prethodnog stava, pa je Odeljenje za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Velika Plana donelo rešenje kojim je naloženo Miniću i Stojkoviću da u roku od 10 dana izvrše rušenje zida dužine 5m i visine oko 3m i metalne nadstrešnice pokrivene sa tri reda rebrastog lima.

- Na osnovu iznetog činjeničnog stanja, postoji opravdana sumnja da su imenovani u svojstvu zakonskih zastupnika investitora predmetne objekte izgradili bez pribavljene građevinske dozvole, čime su ispunjeni uslovi za primenu bića krivičnog dela „građenje bez građevinske dozvole“ iz člana 219.a Krivičnog zakona, kojim je propisano da lice koje je izvođač radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je izvođač radova na objektu koji se gradi, odnosno koje izvodi radove na rekonstrukciji postojećeg objekta, bez građevinske dozvole, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine i novčanom kaznom. Lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koji je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godine i novčanom kaznom, navodi se u krivičnoj prijavi.

U smislu napred navedenih članova zakona, a na osnovu iznetog činjeničnog stanja i predloženih dokaza kojim se činjenični navodi potvrđuju, Odeljenje za inspekcijske poslove Opštine Velika Plana predlaže nadležnom javnom tužilaštvu da preduzme potrebne pravne radnje u cilju krivičnog gonjenja učinilaca krivičnog dela kao i predlaganje izricanja odgovarajuće krivične sankcije.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2