Maj 09, 2021

 

posta 30.3.2021

Zakazana 5. sednica Skupštine opštine Velika Plana

By Decembar 28, 2020 0

Dušan Marić, predsednik Skupštine opštine Velika Plana, zakazao je 5. redovnu sednicu lokalnog parlamenta za sredu, 30. decembar, u 10 sati.

Na dnevnom redu su sledeće tačke:

1. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunlnim taksama.
2. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Velika Plana.
3. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programm poslovanja JKP "Gradska toplana" Velika Plana za 2020. godiiu.
4. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja JKP "Gradska toplana" Velika Plana za 2020. godinu za korišćenje subvencnja iz budžeta opštine Velika Plana.
5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Velika Plana za 2021 . godinu:
5.1. JKP "Gradska toplana" Veliіka Plana i
5.2. JP "Morava" Velika Plana.
6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska toplana" Velika Plana za 2021. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana.
7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Morava" Velika Plana za 2021. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana.
8. Odbornička pitanja.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2