Februar 09, 2023

 

postanska 18.01.23

Savez OSI pokrenuo kampanju "Pristupačno Smederevo"

Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija odlučio je da u narednom periodu pokrene kampanju „Pristupačno Smederevo“, sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući samostalni život, dostupnost svih usluga, ravnopravno i puno učešće u svim sferama života u gradu, saopšteno je nakon sednice Izvršnog odbora, na kojoj je formirana i Radna grupa, zadužena za realizaciju ovog projekta.

-Osnovni preduslovi za ostvarivanje ovog cilja su: uklanjanje fizičkih prepreka, prepreka u informacijama i komunikacijama koje postoje u okruženju, na javnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, školama, radnim prostorima, stambenim prostorima, prostorima za sportsko-rekreativne aktivnosti, objektima kulture, bankama, ugostiteljskim i trgovinskim objektima, kao i u prevozu. Imajući u vidu da su prisutne prepreke nastajale godinama i da ih je teško ukloniti u kratkom vremenskom periodu, Radna grupa je utvrdila specifične ciljeve koje je moguće ostvariti u naredne dve godine – navedeno je u saopštenju.

Kao ciljevi nabrojani su: podizanje svesti predstavnika svih ustanova i građana o važnosti uklanjanja barijera i omogućavanju kretanja osobama sa invaliditetom koja koriste ortopedska pomagala ili se otežano kreću, dobijanje dozvola za izgradnju rampe za pristup objektu banke „Poštanska štedionica A.D.“ na trgu Karađorđev dud i objektu „JP Pošta Srbije“ u Mesnoj zajednici Carina, obezbeđivanje pristupa objektu Policijske uprave u Smederevu, obezbeđivanje pristupa šalterima Uprave za trezor, obezbeđivanje pristupa šalterima i kancelarijama u zgradi koju koriste PIO i Republički fond za zdravstveno osiguranje, obezbeđivanje adekvatne brige o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom kroz nabavku pristupačnog hidrauličnog ginekološkog stola, postavljanje taktilnih staza prilikom uređivanja ulica kako bi se omogućilo samostalno kretanje slepim osobama i kontinuirano finansiranje Prevodilačkog servisa za znakovni jezik.

-Da bi se navedeni ciljevi ostvarili, neophodna je saradnja svih zainteresovanih strana, zbog čega će kampanja biti usmerena ka građenju partnerskih odnosa između Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Grada Smedereva i svih relevantnih ustanova u kojima je potrebno obezbediti pristup – najavljuju iz Saveza, i ističu da im je cilj da do 20. juna organizuju sastanke sa direktorima svih ustanova i predstavnicima grada, kako bi se kampanja sprovela što uspešnije, a život osoba sa invalidtitetom u našem gradu bio kvalitetniji.

Takođe, na društvenoj mreži fejsbuk biće pokrenuta i grupa „Pristupačno Smederevo“, putem koje će javnost biti informisana o aktivnostima realizovanim u kampanji.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2