Novembar 30, 2022

 

postanska 31.10.22

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji Opštine Smederevska Palanka

U utorak, 1.juna, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO-DEZ iz Beograda počeće tretman suzbijanja larv i komaraca na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

Obzirom da je po vremenskoj prognozi planirana velika količina padavina za navedeni period i ukoliko se ista obistini, radovi na terenu bi bili značajno otežani, a na pojedinim lokalitetima i nemogući i predstavljali bi veliku opasnost za ljude i materijalna sredstva pri izvođenju tretmana u takvim uslovima.

Svi radovi koji su najavljeni, a ne budu realizovani zbog vremenskih prilika, odlažu se za period od 7 dana, odnosno za 08.06.2021. godine, kako bi se radovi izvršili na bezbedan način i sa pravim efektom. Radovi će se izvoditi u periodu od 9 do 18  sati. Planirano je da radovi traju 1 dan. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2