Oktobar 07, 2022

 

postanski 17.06.22

Zakazana 7. sednica Skupštine Opštine Velika Plana

Predsednik SO Velika Plana, Dušan Marić, zakazao je sedmo redovno zasedanje lokalnog parlamenta za četvrtak 10. jun sa početkom u 9 časova i 30 minuta.
Sednica će biti održana u Centru za kulturu "Masuka" a na dnevnom redu su 23 tačke za razmatranje i eventualno usvajanje. Najvažnije se odnose na odluku o Poslovniku SO Velika Plana, izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine, razmatraće se i Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji ove lokalne samouprave, kao i Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Velika Plana. Na ovom zasedanju odbornici će odlučivati i uvođenju samodoprinosa za područje mesnih zajednica "Krnjevo" i "Savanovac".

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa Šeste redovne sednice Skupštine opštine Velika Plana od 05.03.2021. godine, prve i druge sednice Skupštine opštine Velika Plana sazvane po hitnom postupku od 29.04.2021. godine i 21.05.2021. godine. 
2. Donošenje Poslovnika Skupštine opštine Velika Plana. 
3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Velika Plana za 2021. godinu. 
4. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta opštine Velika Plana za 2020. godinu. 
5. Donošenje Odluke o usvajanju procene rizika od katastrofa za teritoriju opštine Velika Plana. 
6. Donošenje Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Velika Plana za 2021. godinu. 
7. Donošenje Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji opštine Velika Plana. 
8. Donošenje Odluke o mreži javne predškolske ustanove na području opštine Velika Plana. 
9. Donošenje Strategije za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Velika Plana za period od 2021. godine do 2025. godine. 
10. Donošenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Velika Plana za 2021. godinu. 
11. Donošenje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
12. Donošenje Programa o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Velika Plana. 
13. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Miloš Mitrović" Velika Plana za 2021. godinu. 
14. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Miloš Mitrović" Velika Plana za 2021. godinu za korišćenje subvencija iz budžeta opštine Velika Plana. 
15. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Velika Plana za 2020. godinu. 
16. Donošenje Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Velika Plana za 2021. godinu 
17. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Velika Plana za 2020. godinu. 
18. Donošenje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Velika Plana za 2021. godinu. 
19. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. 
20. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice "Krnjevo" Krnjevo. 
21. Utvrđivanje predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice "Savanovac" Krnjevo. 
22. Davanje autentičnog tumačenja odredaba Odluke o dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. 
23. Odbornička pitanja. 

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2