Februar 09, 2023

 

postanska 18.01.23

4.800 slučajeva nasilja nad starijima u godini pandemije

Nasilje nad starijim osobama je u porastu, a među najranjivijima su žene, pokazuju istraživanja, ali i dostupni podaci. U centrima za socijalni rad, koji evidentiraju porodično nasilje, pre 15 godina bio je tek po neki slučaj, 2015. godine bilo je negde oko 3.000 prijavljenih slučajeva. Zatim, 2019. godine, bilo je 4.238 slučajeva, a prošle 2020., u godini pandemije, bilo je i više od toga, negde oko 4.800 prijavljenih slučajeva nasilja nad starijim osobama, rekla je za Televiziju Smederevo Nadežda Satarić iz Udruženja “Snaga prijateljstva”-Amiti.

 - Nasilje nad starijim osobama se događa u svim delovima sveta, a toga nije pošteđena ni naša zemlja. Nasilja nad starijima je oduvek bilo, ima ga sada i biće ga, ali ranije, negde do 2000-te godine nasilje nad starijima je tretirano kao problem porodice, nije bilo inkriminisano kao posebno krivično delo i otuda se o njemu i ćutalo. Zašto? Zato što se ono najčešće događa u krugu porodice, i u krugu onih koji su starijim osobama najbliži- dece, unuka, negovatelja, onih od kojih u nekom delu svog životnog doba i zavise, i otuda ih je bilo sramota da prijavljuju, da traže pomoć, nisu znali kome mogu da prijave, niti da li će im ko pomoći. Zbog toga je 2006. godine Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima odlučila da podigne glas i da izađe u javnost i da tog dana skrene pažnju i prvo pozove starije ljude da ne ćute o nasilju koje trpe, da ga prijavljuju, da traže pomoć i zaštitu, navodi Nadežda Satarić.

Ukazuje da je nasilje nad starijima zakonski kažnjivo, da postoji strategija borbe protiv nasilja, da se zahvaljujući medijima menja odnos društva prema toj pojavi, kao i odnos  samih starijih, pa se nasilje više prijavljuje, što dokazuje podatak o sve većem broju prijava ovakve vrste nasilja.

- Ovo ne znači da je nasilja više ovih poslednjih godina, nego znači da je samo podignuta svest i kod starijih i kod opšte javnosti, i da je nasilje zakonom zabranjeno i da ga treba prijavljivati, kaže Nadežda Satarić i dodaje: - Nasilje nad starijim osobama je najsramniji vid nasilja, ono je izraz rodne diskriminacije i nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć niti sposobnost da mu se odupru. To posebno važi za osobe starije od 70, da ne pričam o onima starijim od 80 godina. O brutalnosti tog nasilja Mi u ovoj godini od 1. januara do sada imamo, samo čitajući novinske članke, 4 svirepa ubistva starijih žena i zato je važno da na današnji dan poručimo prvo starijim osobama, na prvom mestu starijim ženama: Ne ćutite kada vam neko nanese ne samo fizičko nasilje, kada vas neko počne maltretirati na bilo koji način, kada vam sve ono što urušava vaše dostojanstvo, kada vam neko nanosi bol svojim činjenjem ili nečinjenjem, to su akti nasilja, tražite pomoć i prijavite.

Istovremeno, poručuje nadležnima, poput centara za socijalni rad, tužilaštva, policije, da bi trebalo napraviti posebne protokole za zaštitu i procesuiranje nasilja nad starijima i da je prevencija važna, kao i skrining, koji može da obavi izabrani lekar, jer kod njega stariji odlaze najmanje dva puta godišnje i reakcija bi mogla da bude pravovremena.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima -15.jun, prvi put u svetu obeležen je 2006.godine, a u našoj zemlji godinu dana kasnije, na inicijativu Crvenog krsta Srbije.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2