Maj 21, 2022

 

postanska 05.2022

CRKVA USPENjA PRESVETE BOGORODICE

By Decembar 03, 2021 0

Ova crkva se nalazi na Starom smederevskom  groblju,  na Karađorđevom brdu, blizu centra grada.  Nastala je u prvoj polovini 15.veka. Veruje se da je bila grobna kapela smederevskog mitropolita Atanasija. Oslikana je oko 200 godina nakon izgradnje, od strane nekolicine zografskih radionica. 

Uz oltar crkve na severnoj strani nalazi se grob Dimitrija Davidovića -„oca srpskog novinarstva“, a nedaleko je i grobna kapela smederevskog dobrotvora Dine Mančića koju je uradio Aleksandar Bugarski 1884. Ovde se takođe nalazi i spomen-kosturnica žrtvama petojunske eksplozije, koja  se dogodila 5. Juna 1941. Godine u tada  okupiranom Smederevu od  strane  Nemaca. 
Kulturna baština, kulturno nasleđe ili kulturno dobro, podrazumeva sve nasleđeno od prethodnih generacija ili nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrednost za ljude i treba ih sačuvati za  buduće generacije. Ova dobra najčešće su pod režimom zaštite, imaju simbolički značaj u svesti ljudi, a sa ekonomske strane predstavljaju turistički potencijal.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2