Print this page

CRKVA BRVNARA

By Decembar 07, 2021 0

U selu se, u zaseoku Ladne Vode (deo Selev

ca)  nalazila se  prvobitna crkva koja je 1813. godine spaljena od strane Turaka. 

Crkva brvnara je podignuta u vreme kneza Miloša Obrenovića, a na inicijativu Stanoja Glavaša. 
Zbog neslaganja među građanima oko mesta na kom bi trebalo da bude nova crkva, pozvan je i sam knez Miloš da svojim prisustvom i autoritetom odluči da gde će se crkva sagraditi. 
Prema njegovoj odluci, crkvu je trebalo sagraditi u Mangulskom kraju, na mestu gde se danas nalazi. Nova crkva građena je u periodu 1827—1832. godine, a sam Knez je priložio 500 groša za njenu izgradnju. Inače veoma je interesantno što  je sagrađena unutar sela što nije uobičajena lokacija za crkvu brvnaru.