Januar 22, 2022

 

postanska22 12

ZAHTEVI ZA PARKING KARTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM OD SADA I ELEKTRONSKIM PUTEM

Na Portalu eUprava https://euprava.gov.rs/usluge/7075 dostupna je nova usluga koja omogućava elektronsko podnošenje zahteva za dobijanje parking karte za vozila osoba sa invaliditetom, objavljeno je na sajtu grada.

Grad Smederevo je prihvatio preporuku Vlade Republike Srbije i uspostavio uslugu za elektronsko podnošenje zahteva za parking karte i rezervisana parking mesta za osobe sa invaliditetom ili članove njihovih porodica.

Usluga je osmišljena da zahtevi sa pratećom dokumentacijom, umesto na papiru, stižu elektronski u obrađivački panel na Portalu eUprava. Zatim, putem sistema eZUP ovlašćena lica će po službenoj dužnosti obrađivati elektronske zahteve i proveravati sve činjenice neophodne za odlučivanje.

 Nakon završene procedure oko izdavanja parking nalepnice, Javno preduzeće „Parking servis“ Smederevo poslaće nalepnicu, o svom trošku, na kućnu adresu lica koje je podnelo zahtev.

Naš cilj je da putem dostupnosti kvalitetnih usluga i servisa olakšamo svakodnevno funkcionisanje osoba sa invaliditetom u gradu Smederevu. Takođe, osobe sa invaliditetom koje nemaju mogućnost elektronske komunikacije, moći će i dalje na šalterima Javnog preduzeća „Parking servis“ da podnose zahteve kao i do sada.

Grad Smederevo nastoji da i u narednom periodu značajno doprinese razvoju civilnog sektora, vodeći se činjenicom da je uspostavljanje i unapređenje partnerstva između organizacija civilnog društva, organa lokalne samouprave i drugih ustanova i institucija od značaja za pružanje podrške i pomoći osobama sa invaliditetom.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2