Oktobar 07, 2022

 

postanski 17.06.22

NSZ i Grad Smederevo potpisali sporazum vredan 5.000.000 dinara

Potpisan je sporazum između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Smederevu i Grada Smedereva o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu.

Naime, predmet ovog Sporazuma je uređenje međusobnih prava i obaveza između Nacionalne službe i Grada u vezi sa učešćem Grada u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja Grada Smedereva za 2022. godinu. 

Mere aktivne politike zapošljavanja odnose se na Javne radove. Za realizaciju tih mera obezbeđena su sredstva iz budžeta Grada u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara. 

Grad Smederevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nastaviće da radi na povećanju stope zaposlenosti u Smederevu.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2