Mart 30, 2023

 

postanska 20.03.2023

PU Dečje carstvo iz Velike Plane razvija nekoliko projekata

Predškolska ustanova "Dečje carstvo" iz Velike plane trenutno učestvuje u nekoliko projekata:

1. INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE (Podkomponenta: „Komunikacija sa decom i porodicama iz osetljivih društvenih grupa“).

Ministarstvo je u junu 2019. godine pokrenulo proceduru za dodelu grantova za finansiranje projekata jedinica lokalne samouprave u sklopu projekta "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Opština Velika Plana je jedna od 34 koje su dobile grant. 

Cilj programa ovog granta  jeste unapređenje koordinacije i saradnje relevantnih učesnika u pružanju holističkih i kvalitetnih predškolskih usluga roditeljima i deci od rođenja do uzrasta od 6.5 godina, s naglaskom na one iz najosetljivijih društvenih grupa.

"Prema dostupnim podacima kojima naša jedinica lokalne samouprave (JLS) raspolaže, a odnose se na obuhvat dece uzrasta od 3.5 do 5 godina predškolskim programima, na nivou cele lokalne samouprave obuhvat dece je oko 52% (procena je da je obuhvat u prigradskom i seoskom području i ispod 40%). Zato smo odlučili da unapredimo dostupnost predškolskih usluga za decu sa ovih područja kao i iz osetljivih društvenih grupa. Opremili smo i otvorili 2 nove vaspitne grupe iz sredstava projekta i to u Miloševcu i Velikoj Plani. Takođe, podignut je nivo kapaciteta institucija i organizacija u JLS za pružanje usluga deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa jer su sada svi uključeni, i Centar za socijalni rad i Dom zdravlja i Crveni krst Velika Plana", objašnjava direktorka PU "Dečje carstvo" Maja Starčević.

DSC 2352

2. Program za roditelje "SNAŽNI OD POČETKA – DAJMO IM KRILA“ predškolska ustanova realizuje sa porodicama sa decom predškolskog uzrasta u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, uz podršku Svetske Banke i Fondacije za otvoreno društvo;


3. U ovoj radnoj godini zaposleni prolaze obuke za uvođenje nove programske koncepcije, novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Planjanska ustanova je predviđena za primenu nove koncepcije od radne 2022/23.godine. U skladu sa tim fokus im je na definisanju polja delovanja u pokretanju promena. 

"Želimo da se menjamo, učimo, napredujemo i da se razvijamo profesionalno i lično. Prioritet  nam je da bolje organizujemo prostor, unapredimo sopstvena znanja po pitanju prepoznavanja i uvažavanja potreba dece kako bismo omogućili uključenost i dobrobit za svako dete, kako bi se naša deca osećala dobro i sigurno u svim našim vrtićima. Osim toga što želimo da nam prostor bude inspirativan i provokativan, važno nam je da radimo na kvalitetu odnosa, na podsticanju učenja kroz istraživanje i igru", kaže Starčević.

Uprava ustanove Velika Plana

Takođe, ona kao bitno naglašava, konekciju sa porodicom i zajednicom. Za dete je to pre svega neposredno okruženje, za koje je ono prirodno zainteresovano i kroz tu interakciju ono razvija nova znanja, osećanje pripadništva i zajedničkog učešća. 
"Jer, zajednica i te kako oblikuje uslove i načine odrastanja deteta. U  Razvojnom planu naše ustanove stoji da smo mi vaspitno-obrazovna institucija koja postoji zbog dece, njihovih potreba, želja i interesovanja; da smo ustanova u kojoj radi stručni kadar koji ulaže veliki trud  u stručno usavršavanje, stoga  naše kompetencije neprestano rastu; da smo ustanova koja omogućava deci da biraju i budu kreatori događanja u vrtiću, poštujemo porodice njihove običaje i različitosti; da nastojimo da  osiguramo  uslove za podsticanje samostalnosti,  samopoštovanja i vere u vlastite snage i da uvažavamo dete kao osobu, njegova osećanja iskustva i mišljenje", kaže Starčević.

Ona dodaje da stoji i vizija, da žele da budu zajednica onih koji uče, u kojoj se znanje temelji na kreativnoj uključenosti svih učesnika dece, vaspitača, roditelja i okruženja.

"Želimo da budemo ustanova u kojoj je razvijena refleksivna praksa koja doprinosi unapređenju procesa vaspitno obrazovnog rada, da budemo ustanova u kojoj se digitalna tehnologija koristi u cilju razmene informacija, učenja i razvoja, težimo ka tome da budemo ustanova u kojoj se poštuju različitosti pravednost i jednakost, u kojoj se stvaraju uslovi da sva deca, kroz podršku njihovom razvoju budu uključena u sve aktivnosti i zaštićena od bilo kog vida diskriminacije i nasilja", zaključuje Starčević.

Da podsetimo, u Velikoj Plani više nema lista čekanja, vrtići su dostupni svoj deci.        

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2