Print this page

Smederevo u projektu "Primeni, prati, promeni"

By Avgust 04, 2022 0

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva jedna je od pet lokalnih organizacija koja učestvuje u projektu  “PRIMENI, PRATI, PROMENI”, koji ima za cilj uspostavljanje lokalnog monitoring mehanizma, preko koga će građani pratiti primenu donetih mera javne politike u oblasti od interesa za osobe sa invaliditetom. Uz podršku Vlade Švajcarske, projekat treba da doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice, kroz primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana.

„Invalidnost nije pitanje izbora, ali vaš stav jeste!“, jedna je od glavnih poruka koju osobe sa invaliditetom šalju društvenoj zajednici aktivnim učešćem za obezbeđivanje dosledne primene i praćenja mera donetih u okviru javnih politika.

Projekat treba da na nivou jedinica lokalnih samouprava doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana (AP).

Projekat sprovodi Centar za samostalni život OSI Srbije u partnerstvu sa članicama mreže iz Smedereva,Trstenika, Čačka, Jagodine i Kragujevca.

Cilj projekta usmeren je na uspostavljanje lokalnog monitoring mehanizma u 5 jedinica lokalnih samouprava, preko kojeg će građani pratiti primenu donetih mera javne politike u oblasti od interesa za život i rad osoba sa invaliditetom. Aktivnim učešćem osoba sa invaliditetom u zastupanju svojih prava, težimo izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom pri ostvarivanju svih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih prava sa svim drugim građanima.

Koncept društvene uključenosti osoba sa invaliditetom, definisan u aktuelnoj nacionalnoj Strategiji, još uvek se nije u potrebnoj meri prelio na lokalni nivo gde se odvija svakodnevni život. 55,3% građana ne zna da Republika Srbija ima Strategiju za unapredjenje položaja osoba sa invalidtetom; 55% građana nije dovoljno upoznato o pravima i društvenom položaju osoba sa invaliditetom (OSI); 96,6% smatra da ni javnost nije dovoljno upoznata o potrebama i položaju OSI; 97,8% misli da treba poboljšati informisanje javnosti u lokalnoj zajednici o problemima i položaju OSI. Ovo je pokazalo istraživanje sprovedeno putem on line anketiranja građana, preko društvenih mreža.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Posle obavljenih konsultacija sa organizacijama osoba sa invaliditetom, u je Smederevu održan inicijalni sastanak u okviru projekta “PRIMENI, PRATI, PROMENI” na kome je formirana lobi grupa za zagovaranje projektnih ciljeva, koji je vodio predsednik Centra za samostalni život OSI Smedereva i koordinator projekta za naš grad, Radivoje Damjanović. Lobi grupu čine Jelena Stojanović, predsednica Gradske organizacije saveza slepih Srbije Smederevo (GOSSSS), Danijela Pejov, predsednica MS PLATFORMA Smederevo, Predrag Nikolić, predsednik Gradskog Saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo (GSSHO) i Dragan Stojanović, predstavnik Društva za cerebralnu i dečiju paralizu (CDP).

Na sastanku je razrađen operativni plan zastupanja na lokalnom nivou sa širenjem mreže podrške zastupanju – uključivanjem predstavnika jedinice lokalne samouprave (JLS), lokanih organizacija OSI, organizacija civilnog društva, kao i šire javnosti zainteresovane za temu javnog zastupanja.

Dogovoreno je da lobi grupa inicira konsultativni sastanak sa Radnom grupom za izradu Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva (za period od 2022-2026 godine), radi koordinacije, zajedničke saradnje i efikasnije primene Strategije za unapređenje položaja OSI u Republici Srbiji donetoj za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg Akcionog plana (AP) za period 2020. do 2022. godine.