Print this page

Gradska uprava Smederevo: Distribucija rešenja za porez na imovinu za 2022. godinu

By Avgust 05, 2022 0

Gradska uprava Smederevo obaveštava sugrađane da je danas počela distribucija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2022. godinu. Distribucija rešenja vršiće se preko JP Pošte Srbije. Reč je o dospeću III kvartala za plaćanje poreza na imovinu.

"Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Treći kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. avgusta 2022.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 12,75% na godišnjem nivou.

Visina treće rate poreza na imovinu za 2022.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem treće rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji Gradske uprave grada Smedereva svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Neprijavljena imovina podleže kažnjavanju

Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji", saopštila je Gradska uprava Smederevo.