Decembar 06, 2021

 

postanska 28.10.2021

Dragoslav Živančević novi načelnik Opštinske uprave Smederevske Palanke

Veće opštine Smederevska Palanka, danas je na 31. sednici kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća Toplica Pintorović, jednoglasnom odlukom, za novog načelnika Opštinske uprave opštine Smederevska Palanka imenovalo je Dragoslava Živančevića, diplomiranog pravnika iz Smederevske Palanke.

Konkursna komisija u sastavu Ivana Tanasković, Danka Bogunović i Milan Pavlović utvrdili su da je ispoštovana zakonska procedura za imenovanje načelnika Opštinske uprave i da je u periodu od 27. juna 2017. godine, kada je objavljen Konkurs, do 12. jula 2017. godine Konkursnoj komisiji pristigla jedna prijava koju je podneo Dragoslav Živančević. Konkursna komisija je, posle provera, utvrdila da kandidat ispunjava sve uslove neophodne za obavljanje ovog položaja.

Opštinsko veće donelo je odluku o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma u opštini Smederevska Palanka, kao stručno radno telo koje preduzima aktivnosti u cilju unapređenja položaja Roma u Opštini u skladu sa Zakonom ali i pomaže u stvaranju uslova za uključenost Roma u društveni život i sprečavanje siromaštva.

Tim se sastoji od pet članova. Koordinator za Romska pitanja Darko Stojadinović zaposlen u Opštinskoj upravi; zdravstvena medijatorka u opštini Smederevska Palanka, Slavica Tirnanić, koju je odredilo Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja; predstavnik Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci, Milica Pantić, koju je odredio direktor Centra za socijalni rad; predstavnik nadležne filijale nacionalne službe za zapošljavanje u Smederevskoj Palanci, Aleksandra Miljković, koju je odredio direktor filijale; predagoški asistent u Smederevskoj Palanci, Zdravka Simić.

Opštinsko veće je dalo saglasnost na Ugovor zaključen između opštine Smederevska Palanka i JKP “Vodovod”, i odobrilo zahtev za finansijsku pomoć.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2