Avgust 14, 2022

 

postanski 17.06.22

U Smederevu nikad manje nezaposlenih!

Broj nezaposlenih na evidenciji smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, u odnosu na isti period prošle godine, u padu je za blizu 11 odsto, a u gradu Smederevu za 13 procenata. Podaci, takođe, govore da su na smanjenje broja nezaposlenih značajno uticale i aktivne mere zapošljavanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je za 2017. godinu izdvojilo za subvencije više od tri milijarde dinara za ostala lica i oko 550 miliona dinara za podršku u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Filijali Smederevo, kojoj pored Grada Smedereva pripadaju opštine Velika Plana i Smederevska Palanka, opredeljeno je ove godine više od 50 miliona dinara za subvenciju ostalih lica i oko sedam miliona za subvenciju osobama sa invaliditetom. Ovim sredstvima zaposleno je više od 250 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Grad Smederevo i opština Velika Plana godinama unazad (Smederevo od 2007. godine) imaju osnovane Lokalne savete za zapošljavanje i za aktivne mere zapošljavanja izdvajaju znatna sredstava iz budžeta.

- Od 2011. godine Ministarstvo je započelo sufinansiranje lokalnih akcionih programa zapošljavanja. Tako je ove godine na 15 miliona dinara, koliko Smederevo izdvaja za navedene mere, Ministarstvo izdvojilo oko 12,8 miliona dinara. Lokalni savet za zapošljavanje Grada Smedereva navedenim sredstvima obuhvatio je tri mere – samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica i javne radove. Za Veliku Planu na devet miliona dinara iz budžeta, Ministarstvo je izdvojilo oko osam miliona 650 hiljada dinara. Od 2007. godine u Smederevu se navedenim sredstvima zaposlilo preko hiljadu lica sa evidencije filijale Smederevo, priča za Naše novine Dragoslav Milanović, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništva i obrazovanje i obuke.

Na kraju juna na evidenciji smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je 14016 lica, što je u ovom posmatranom periodu najmanje u poslednjih nekoliko godina. Poređenja radi, lane na kraju juna na evidenciji su bila 15693 lica – 10,7 odsto više nego ove godine.

- Što se tiče samog grada Smedereva, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na kraju prvog polugodišta bila su 7.473, a prošle godine u istom periodu 8583 lica. Dakle, u Smederevu je broj nezaposlenih smanjen za 1100 lica, odnosno za 13 odsto, što je iznad proseka filijale, dodaje Milanović.

Po rečima Dragoslava Milanovića, u prvih šest meseci ove godine na nivou smederevske filijale NSZ zaposleno je 11.890 lica. Kada se pogleda zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vreme zaposleno je svega 1935 lica, nešto više od 16,2 procenta. Dominantan oblik ostaje zapošljavanje na određeno vreme i na taj način zaposleno je 9955 lica.

- Na nivou grada Smedereva tokom prvog polugodišta posao je dobilo 4.969 naših sugrađana. Na neodređeno vreme zaposlena su 1302, ili 26,2 odsto, a na određeno vreme 3667 lica. Interesantan je i podatak da je u opštini Velika Plana u prvom polugodištu zaposleno 5.362 lica, i, u poređenju sa istim periodom prošle godine, broj zaposlenih veći je 1.000 lica, ili 27 procenata. Posao na neodređeno vreme dobilo je 341 nezaposleno lice, ili 6,5 odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih, dodaje Milanović.

Što se tiče lokalnih programa zapošljavanja, Smederevo je otišlo najdalje na nivou filijale, dok Velika Plana od 2010. godine aktivno učestvuje u realizaciji aktivnih mera na nivou opštine.

- Ove godine Velika Plana, kao jedna od manjih opština, izdvojila je za aktivne mere zapošljavanja oko devet miliona i dobila od države 8,6 miliona dinara. Sa stanjem u opštini Smederevska Palanka, na žalost, i nadalje ne možemo da budemo zadovoljni. Tamo, i pored više pokušaja, još uvek nije osnovan Lokalni savet za zapošljavanje, zbog čega gube svi, kako opština, tako i nezaposlena lica i poslodavci te opštine, ističe Milanović.

Procenat subvencija države zavisi od grupe razvijenosti kojoj pripada pojedina lokalna samouprava. Smederevo, recimo, spada u drugu grupu razvijenosti, pa je ove i prošle godine učešće države u sufinansiranju programa mera bilo 45 odsto, dok je učešće grada iznosilo 55 procenata. Istovremeno u Velikoj Plani, koja pripada trećoj grupi razvijenosti, učešće iz republike iznosilo je 49 odsto, a lokalne samouprave 51 procenat.

Dragoslav Milanović ističe, takođe, da je za aktivne mere u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Smedereva samo ove godine opredeljeno više 27,7 miliona dinara.

- Ove godine, u skladu sa Lokalnim akcionim planom, raspisali smo 15. maja javne pozive i konkurs za javne radove. Za javne radove izdvojeno je oko 5,5 miliona dinara, doneta je odluka za se subvencioniše 17 izvođača koji će angažovati 55 nezaposlenih lica i trajaće tri meseca. Što se tiče programa samozapošljavanja, odvojeno je oko 9,8 miliona dinara i doneta odluka da 54 lica, koja će dobiti od 180 do 220 hiljada dinara, osnuju svoje privredne subjekte, kaže Milanović.

Takođe, u okviru programa tzv. novog zapošljavanja, a radi se o zapošljavanju lica iz kategorije teže zapošljivih (mladi do 30 godina i stariji od 50 godina, niskokvalifikovani i tehnološki viškovi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom...), odvojeno je 12 miliona dinara, i tom merom biće obuhvaćeno oko 80 lica. Javni poziv za ovu meru je otvoren do 30. novembra ili do utroška sredstava.

- Do sada je doneta odluka za 33 poslodavca koji će zaposliti 52 lica sa evidencije filijale Smederevo. Potrošene su dve trećine planiranih sredstava, pa koristimo ovu priliku da pozovemo poslodavce koji planiraju zapošljavanje novih lica da dođu i dostave zahteve službi dok se ne utroše sredstva, rekao je Dragoslav Milanović.

Autor: nasenovine.rs

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2