Februar 09, 2023

 

postanska 18.01.23

Otvoreni konkursi za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire

By Novembar 11, 2017 0

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Konkurs za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2017. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
- da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;
- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati: OVDE

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2