Oktobar 18, 2021

 

postanska 09.07.2021

ODGOVOR ZVONKU: Pa šta ti je to trebalo? (1. deo)

Tajkunčić Zvonko Stojković, u narodu poznatiji pod nadimkom Svinja, umesto da rešava nagomilane probleme u svom dvorištu, pokušava da ih pravi u tuđem, verovatno po navici, da bi nekako oprao sebe. Pogrešan je to put. Mi neznamo ko su braća Gajić, ali znamo da je Zvonko Svinja u Velikoj Plani napravio ozbiljan problem, kako sebi, tako i građevinskoj inspekciji. 

Odeljenje za urbanizam i građevinu, imovinsko - pravne i komunalno - stambene poslove decidno je utvrdilo da firma "Erker" iz Velike Plane nije prijavila početak radova u roku od dve godine od izdavanja građevinske dozvole, što su po Zakonu bili u obavezi. Zvonko je sa partnerom podneo ovom organu prijavu za početak izvođenja radova na poslovno - proizvodnom objektu – klanice sa depoom za stoku, nekoliko meseci nakon isteka pomenutog roka. Pokušali su da obnove građevinsku dozvolu, zahtevom za izdavanje lokacijskih uslova, ali su odbijeni, jer projekat nije upodobljen sa novim izmenama Plana generalne regulacije. 

aaaaa

Stojković je građevinskoj inspektorki Ljiljani Đorđević Živanović, u telefonskom razgovoru, a prilikom vanrednog nadzora, priznao da nije prijavio gradnju, što je beleškom i konstatovano. Tvrdio je da je mislio da će to da uradi njegov izvođač sa kojim ima sklopljen ugovor, a onda se pravdao da je sa njim u sudskom sporu. Da li je izbegavao prijavu radova samo zbog nadoknade od nekoliko desetina hiljada dinara i da li je istu naknadu platio, nije na nama da utvrđujemo.

5555

Međutim, nejasan je veliki "previd" građevinske inspektorke. Ona je u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru, isključivo na osnovu dokumenata koja su joj dostavili Stojković i Minić, konstatovala da je objekat u svemu izgrađen prema projektnoj dokumentaciji, koja je sastavni deo građevinske dozvole izdate 2015. godine. 

ccccc

bbbbb

Kako je inspektorka "previdela" da se dozvola odnosila na dva objekta, gabarita 55x18 i 13x18 metara, a ne na jedan objekat koji je u osnovi 73x18 metara, što je utvrđeno nezavisnom kontrolom? Kod nas na digitronu zbir 55 i 13 nikako ne daju 73, što nas dovodi do laičkog zaključka da su Zvonko Svinja i Minić u problemu za nekih 90 kvadratnih metara ukrovljenog prostora. Fotografija objekta je naslovna ilustracija ovog teksta.

2222a

2222222

Da podsetimo, Zvonko Svinja je u obraćanju redakciji regionalnog portala ePodunavlje tvrdio da se "klanica u V. Plani gradi sa dozvolom i u skladu sa propisima, što je zvanično i konstatovano". 

Eto, mi nismo inspektori, mi smo novinari i volimo sve detaljno da proverimo. I, šta sad? 

Nastaviće se... 

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2