April 16, 2021

 

posta 30.3.2021

"Palanka Promet" mora da ukloni deo objekta na robnoj pijaci

Građevinski inspektor u Smederevskoj Palanci naredio je "Palanka Promet" doo iz Smederevske Palanke, kao investitoru radova na izgradnji objekta za konfekcioniranje i prodaju proizvoda životinjskog porekla, da ukloni deo objekta koji odstupa od odobrene projektne dokumentacije.

Rok za izvršenje naredbe je 15 dana od dana prijema Rešenja, koje investitor izbegava, te ga mi javno obaveštavamo da je Rešenje izdato. Ukoliko "Palanka Promet" ne izvrši naredbu, rešenje će biti sprovedeno prinudnim putem o trošku investitora. Žalba ne zadržava izvršenje.

Odeljenje za imovinsko-pravne, stambeno-komunalne, građevinske i urbanističke poslove – Odsek za imovinsko – pravne, stambeno – građevinske, urbanističke poslove i za sprovođenje objedinjene procedure Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka, ranije je odbilo zahtev "Palanka Promet" za izmenu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli zbog izmena gabarita objekta nastalog u toku izgradnje, na uglu ulica Vojvode Stepe i Njegoševe.

Nejasno je zašto Zvonko Svinja u bezizlaznu situaciju dovodi svog partnera Nikolu Minića, koji će pretrpeti ozbiljne gubitke zbog načina na koji Zvonko Svinja i u Smederevskoj Palanci ne poštuje zakone i o Minićevom trošku izigrava veleposednika.

Da podsetimo, i građevinska inspekcija u Velikoj Plani donela je Rešenje kojim se odbacuje zahtev Nikole Minića i Zvonka Stojkovića, u narodu poznatijeg pod nadimkom Svinja, za izmenu građevinske dozvole za izgradnju klanice sa depoom za stoku u ulici Oraškoj bb.

- Uvidom u podneti zahtev i dokumentaciju priloženu uz isti ovaj organ je utvrdio da nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje propisani članom 27. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, tačnije da zahtev nije u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima i Planom generalne regulacije naselja Velika Plana, odnosno da nije moguće izdati izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli bez prethodno izrađenog i potvrđenog urbanističkog projekta, navelo je tada inspekcija u Velikoj Plani.

I građevinska inspekcija u Velikoj Plani ranije je zapretila prinudnim izvršenjem Miniću i Zvonku Svinji i naložila im da obustave radove na izgradnji klanice i depoa za stoku. Inspekcija je konstatovala da su Minić i Zvonko izgadili više kvadrata od dozvoljenog, kao i da nisu postupili prema svojoj izjavi datoj na zapisnik građevinske inspekcije od 18. januara.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2