Maj 21, 2022

 

postanska 05.2022

SWISS PRO: PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA PODRŠKU U UNAPREĐENJU E-UPRAVE

Program Swiss PRO produžio je do 26. avgusta 2019. godine javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za unapređenje elektronske uprave i pružanje elektronskih usluga, saopštili su predstavnici ovog programa.
-Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava kako bi povećale odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima, kako građana i građanki tako i privrede.
Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije. Lokalne samouprave u predlozima projekata mogu da konkurišu za nabavku IT opreme i licenciranog softvera u vrednosti od 7.000 do 9.000 evra, kao i da navedu koji vid tehničke podrške im je potreban da bi unapredile eUpravu – navodi se u saopštenju.
Dodaje se i da će, u skladu sa nacionalnim okvirom, program Swiss PRO lokalnim samoupravama pružiti tehničku podršku prilagođenu njihovim individualnim potrebama kako bi se, između ostalog, razvili interni procesi i procedure, unapredila primena elektronskog upravnog postupka (eZUP-a), razvile postojeće ili nove eUsluge, te izradila rešenja za internet prezentacije jedinica lokalnih samouprava.
-Program Swiss PRO posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uvrste rad na razvijanju i unapređenju eUsluga za pripadnike nacionalnih manjina, kao i na uvođenju pomoćnih tehnologija koje bi povećale pristupačnost ovih usluga osobama sa invaliditetom. Takođe, ovo je prilika za lokalne samouprave da omoguće stanovništvu da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka u svojim zajednicama kroz uspostavljanje stranica ePartcipacija i eSlušanje – navodi se u saopštenju.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2