Februar 09, 2023

 

postanska 18.01.23

Ko će dobiti nagrade i priznanja Smedereva?

By Decembar 23, 2019 0

Grad Smederevo uputio je poziv za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada povodom Svetosavskih svečanosti, koji prenosimo u celosti:

U januaru 2019. godine u Smederevu će biti organizovane 31. Smederevske svetosavske svečanosti. U okviru svečanosti, brojnim duhovnim i kulturno-umetničkim priredbama i sadržajima, prisećamo se na vreme i dela Svetog Save, jedne od najistaknutijih ličnosti srpske istorije i kulture.
Povodom Svetosavskih svečanosti, istaknutim pojedincima i pravnim licima, biće dodeljena priznanja i nagrade Grada Smedereva za izuzetne rezultate ostvarene u određenim oblastima rada i stvaralaštva.
Odlukom o priznanjima, nagradama i poveljama grada Smedereva, („Službeni list grada Smedereva“, broj 2/2014), utvrđeno je da se povodom Svetosavkih svečanosti dodeljuje Svetosavska povelja i Svetosavska nagrada za stvaralaštvo mladih.
„Svetosavska povelja“ se dodeljuje fizičkim i pravnim licima za izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti prosvete, nauke, kulture i zdravstva.
„Svetosavska Nagrada za stvaralaštvo mladih“ dodeljuje se za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika i studenata, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva, i to:
– učenicima osnovnih i srednjih škola, koji imaju prosečnu ocenu 5.0, koji su u toku školovanja u osnovnoj i srednjoj školi osvojili najmanje  jedno od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta i područja rada, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , odgovarajućih stručnih društava prosvetnih radnika ili zajednica srednjih stručnih i umetničkih škola;
– studentima fakulteta i akademija, koji su osnovne studije završili u roku sa najnižom prosečnom ocenom 9,60.
Nagrada se dodeljuje za rezultate u prethodnoj školskoj godini.
Inicijativu za dodelu priznanja i nagrada mogu dati preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, udruženja građana, organi jedinice lokalne samouprave.
Pravo inicijative za dodelu priznanja i nagrada imaju i pojedinci i grupe građana sa područja grada Smedereva.
Inicijative za dodelu Svetosavske  povelje i Nagrade za stvaralaštvo mladih, obrazložene podacima o rezultatima rada pojedinaca, odnosno pravnog lica koji se predlaže, dostavite Gradu Smederevu – Odboru za organizovanje Svetosavskih svečanosti ( Omladinska 1 ) najkasnije do 17. januara 2020. godine.
Priznanja i nagrade biće svečano uručena na Svetosavskoj akademiji 26. januara 2020. godine – navedeno je u javnom pozivu.

test baner2

test baner2

test baner2

test baner2