Print this page

Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, pijaca, sportskih objekata, teretana, kladionica...

By Mart 16, 2020 0

U Opštinskoj upravi rade inspekcijske i služba za vanredne situacije, a sve neophodne informacije se mogu se dobiti na brojeve telefone koji se nalaze na zvaničnom sajtu opštine Smederevska Palanka

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Smederevska Palanka, na današnjem zasedanju, doneo je

  NAREDBU
 1. Predškolska ustanova “Čika JOva Zmaj” prestaje sa radom od 16.03.2020. godine
 2. Rad ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Smederevska Palanka organizovati tako da zaposleni rade od kuće

Zadužuju se direktori ustanova za sprovođenje ovih mera

 1. Nalaže se načelniku Opštinske uprave da organizuje rad u Opštinskoj upravi na takav način da svi zaposleni kojima priroda posla to dozvoljava rade od kuće.

 
Načelnik opštinske uprave treba da organizuje rad od kuće svim licima koja su u kategorijama rizika u slučaju oboljenja od bolesti koju izaziva Korona virus.
 
U Opštinskoj upravi radiće lica inspekcijske službe, Odeljenje zaduženo za vanredne situacije, Služba javnih nabavki, a ostale službe će raditi sa minimalnim brojem zaposlenih, prema proceni I nalogu načelnika Opštinske uprave I Opštinskog štaba za vanredne situacije.
 
Lica će dežurati I raditi u objektima Opštinske uprave treba da budu opremljena odgovarajućom zaštitnom opremom
 

 1. Javna preduzeća I Ustanove čiji je osnivač Skupština opštine Smederevska Palanka treba da prilagode radne aktivnosti na takav način da svi zaposleni, kojam priroda posla to dozvoljava, rad obavljaju od kuće. Direktori su obavezni da organizuju obavezna dežurstva u objektima.
 2. Javna preduzeća I ustanove čiji je osnivač Skupština opštine Smederevska Palanka I privredna društva kojima je povereno održavanje higijene na teritoriji Opštine, treba da odrede izvestan broj mlađih I zdravih lica koji će raditi na poslovima održavanja higijene u gradu, pomoći starim licima I obavljati dežurstva po nalogu komandanta Štaba.

Lica iz tačke 5., ne mogu da budu osobe starije od 60 godina, lica koja su u kategoriji rizičnih grupa, kao I lica čiji su ćlanovi domaćinstva lica koja su u posebnom rizuku od komplikacija u slučaju oboljenja od bolesti koju izaziva Korona virus.
Sva lica iz tačke 5. moraju biti opremljena potrebnom zaštitnom opremom.

 1. Nalaže se direktorima ustanova javnih preduzeća I ustanova da u roku od 2 sata od dobijanja naredbe dostave komandantnu Štaba spiskove radnika (najmanje 10 radnika) koji će biti, u svakom momentu, na raspolaganju Štabu, radi sprovođenja mera po naredbama Štaba.
 2. Zabranjuje se rad svih ugostiteljskih objekata, sala za organizovanje svih vrsta proslava, sportskih objekata, teretana I kladionica, s tim što ugostitelji mogu da organizuju dostavu svojih proizvoda.
 3. Na području opštine Smederevska Palanka prestaju sa radom sve pijace.
 4. Do daljeg, neće biti organizovan Sajam novih i polovnih poljoprivrednih mašina I alata, kao I sve ostale manifestacije, proslave, skupovi, kako na otvorenom tako I u zatvorenom prostoru.
 5. Trgovine I marketi treba da obezbede prodaju na takav način da u prodajnom objektu istovremeno ne bude više od 5 kupaca u malim trgovinama odnosno 50 u većim trgovinama I marketima, s tim da njihova međusobna razdaljina ne bude manja od jednog metra, kao I razdaljina između kupaca I prodavaca.

Zadužuju se marketi I trgovine da obezbede lica koje će sprovoditi ovu meru.

 1. Trgovinskim objektima nalaže se da obezbede higijenu prodajnog prostora, a naročito površina kod kasa, kao I higijenu korpi I kolica koje koriste potrošači.
 2. Nalaže se organizatorima javnog prevoza I vlasnicima taksi vozila da vrše redovnu dezinfekciju vozila kojima se ovaj saobraćaj obavlja.
 3. Centar za socijalni rad organizovaće rad volontera za pomoć starijim sugrađanima, a sva zainteresovana lica mogu da se jave na telefon direktora Centra za socijalni rad. 066/8814771
 4. Brojevi telefona za sve informacije su 066/814-795, 066/814-782, I fiksni telefoni 310-122, 310-087, od 8 do 22 sata
 5. Nalaže se preduzeću “PORR WERNER & WEBER” d.o.o Niš da pojača intenzitet pražnjenja smeća I da tri puta dnevno prazni kontejnere.
 6. Stavljaju se u pripravnost svi poverenici I zamenici poverenika civilne zaštite na području opštine Smederevska Palanka
 7. Ova naredba stupa na snagu 16.3.2020. godine.